SINH VIÊN - THÔNG BÁO
Thông báo đóng học phí Học Kỳ 5 Đại Học Lincoln các lớp 13BLBA01 - 13BLBA04 Viện Đào tạo Quốc tế Hutech thông báo đến sinh viên các lớp 13BLBA01, 13BLBA02, 13BLBA03, 13BLBA04 thời gian đóng học phí học kỳ 5. Sinh viên tải và xem file đính kèm  
Thông báo đóng học phí Học Kỳ 4 Đại Học Lincoln các lớp 13BLBA05 - 13BLBA09 Viện Đào tạo Quốc tế Hutech thông báo đến sinh viên các lớp 13BLBA05, 13BLBA06, 13BLBA07, 13BLBA08, 13BLBA09 thời gian đóng học phí học kỳ 4. Sinh viên tải và xem file đính kèm
Canada ID của Sinh viên lớp MVC01QT Click vào tệp đính kèm.
Danh sách sinh viên lớp BBA ( Cử nhân Quản trị Kinh doanh, ĐH Lincoln-Hoa Kỳ) Viện Đào tạo quốc tế thông báo đến các bạn sinh viên lớp BBA ( Cử nhân Quản trị Kinh Doanh, ĐH Lincoln , Hoa Kỳ) về danh sách lớp học. Các bạn vui lòng click vào tệp đính kèm để xem.
Thời gian bắt đầu học kỳ 3 lớp MVC01QT Viện Đào tạo quốc tế Hutech thông báo đến các bạn sinh viên lớp MVC01QT: Thời gian bắt đầu học kỳ 3 : ngày 05/09/2011 (thứ 2). Thời khoá biểu cụ thể từng môn, sinh viên vào mục Sinh viên/Thời khoá biểu xem.
Họp mặt đầu khoá lớp BBA01QT03,04,05 Viện Đào tạo quốc tế Hutech thông báo đến các bạn sinh viên lớp BBA01QT 03,04,05 (Cử nhân Đại học ngành Quản trị kinh doanh - ĐH Lincoln, Hoa Kỳ) họp mặt đầu khoá vào ngày 05/09/2011 theo như thư mời đã gửi cho sinh...
Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh ngày 02/09 lớp BBA01QT01 và BBA01QT02 Viện Đào tạo quốc tế Hutech thông báo đến các sinh viên lớp BBA01QT01 và BBA01QT02 về thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 02/09 như sau: Lớp BBA01QT01: nghỉ ngày 02/09/2011 (thứ 6), đi học lại bình thường vào ngày...
Danh sách học viên lớp MBAOUM911 - khóa 1 Kính gửi học viên danh sách lớp MBAOUM911 - khóa 1/2011 Trân trọng! Viện Đào Tạo Quốc Tế HUTECH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC