Lịch thi Final test Pre Toefl 5 - lớp MVC01QT

THÔNG BÁO (LỚP MVC01QT)

(V/v: Lịch thi môn Pre Toefl 5)

Viện Đào tạo Quốc tế HUTECH thông báo đến sinh viên lớp MVC01QT như sau:

Lịch thi môn Pre Toefl 5 sẽ được tổ chức vào lúc ngày 18 và 19/07/2011 tại phòng 104. Thời gian cụ thể như sau:

  • Final Written Test: 13g30 ngày 18/07/2011, Phòng 104
  • Final Oral Test: 13g30 ngày 19/07/2011, Phòng 104

Đề nghị các sinh viên có mặt đầy đủ và đúng giờ theo lịch thi.

0