Lịch thi kết thúc môn English 1 - lớp BBA01QT03-06

Viện Đào tạo Quốc tế Hutech thông báo lịch thi kết thúc môn English 1 các lớp BBA01QT03-06 cụ thể như sau:

- Thời gian thi : lúc 10 giờ sáng ngày 07-10-2011

- Địa điểm: tại phòng học của lớp. 

Đề nghị tất cả sinh viên đến dự thi đầy đủ và đúng giờ.

Lưu ý:

  • Không sử dụng tài liệu, điện thoại di động trong phòng thi.
  • Nếu sinh viên nào đi trễ quá 15 phút sẽ bị cấm thi và buộc thi lại lần 2.
0