SINH VIÊN - THỜI KHOÁ BIỂU

TKB chương trình ĐH LINCOLN- Hoa Kỳ (bắt đầu từ ngày 22/02/2016)

1/ Địa điểm học (Venue): 475A - Điện Biên Phủ - P.25 - Q.Bình Thạnh (475A Dien Bien Phu Street, Ward 25, Binh Thanh District) 2/ Giờ học...

[TB] Học phí HK8 - BBAOUM0912; HK5 - BBAOUM0913; HK2 - BBAOUM0914

Sinh viên tải thông báo trong file đính kèm

Thời khóa biểu môn Supply and Inventory Management lớp MVC01QT

Thời khóa biểu môn học Supply and Inventory Management từ ngày 04-29/07/2011

Thời khóa biểu tiếng Anh MBA Malaysia

Click vào tệp đính kèm để xem

Thời khoá biểu môn English 1- lớp BBA01QT03,4,5,6

Click vào tệp đính kèm để xem.

Thời khoá biểu môn English 2- lớp BBA01QT1,2

Click vào tệp đính kèm để xem.

Banner Tư vấn trực tuyến