THỜI KHOÁ BIỂU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Thời khóa biểu học kỳ I lớp 13SCT11 đợt 2 Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu đính kèm
Thời khóa biểu HKII lớp 12SCT21 (đợt 2) Anh/Chị học viên xem file đính kèm
Thông báo thay đổi phòng học môn Các hệ cơ sở tri thức của Thầy Nguyễn Xuân Huy -Lớp 13SCT11+12SCT21 Lịch học vẫn giữ như cũ, chỉ có sự thay đổi phòng học từ cơ sở 276 Điện Biên Phủ về trụ sở chính 475A Điện Biên Phủ (học phòng A-04.20 cho tất cả các buổi học) Các anh/chị vui lòng xem thông tin cụ thể trong...
Thời khóa biểu mới của lớp 12SCT21 và 13SCT11 Các anh chị vui lòng xem lịch cụ thể trong file đính kèm!
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC