THÔNG BÁO MỚI
Thông báo Khai giảng lớp Lí luận giảng dạy Đại học - Đợt 2 - năm 2012 THÔNG BÁO V/v khai giảng lớp Lí luận Giảng dạy Đại học (Đợt 2 – 2012)   Trường Đại học Kỹ thuật công nghệ TP. HCM tổ chức lớp học và cấp chứng chỉ sau Đại học về Lí luận Giảng dạy Đại học. Cụ thể như...
Thư mời tham dự Hội thảo khoa học ứng dụng CNSH trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững Trân trọng kính mời Học viên cao học ngành Công nghệ Môi trường Đến tham dự     HỘI THẢO KHOA HỌC Ứng dụng CNSH trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững     Thời gian:...
Thông báo nộp luận văn thạc sĩ đợt 2 khóa 2010 - 2012 Căn cứ theo Thông tư số 10/2011/TT–BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ; Căn cứ vào kế hoạch đào tạo cao học khóa 2010 – 2012;...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC