THÔNG BÁO MỚI
Thư mời tham gia Lễ khai giảng lớp cao học khóa 2012 Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM trân trọng kính mời: Các Anh/Chị Học viên Cao học khóa 2012 Vào lúc 13h30, thứ Bảy ngày 02/06/2012 đến tại Hội trường 1 (Phòng A-08.21) – Trường Đại học Kỹ thuật Công...
Thông báo học phí học kỳ III - Lớp 11SQT13 I. Mức học phí:     20.000.000 đồng     II. Thời gian, địa điểm và hình thức thu học phí   Thời gian thu học phí: Từ 21/05/2012 đến 15/06/2012. Các anh chị học...
Thông báo học phí các lớp cao học Khóa 2011 I. Mức học phí   Chuyên ngành Lớp Học kỳ Số tiền (Đồng) Công nghệ môi trường 11SMT III...
Thông báo nhận Giấy báo trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Cao học năm 2012 (đợt 1) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ...
Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2012 Căn cứ theo Thông tư số 10/2011/TT–BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ; Căn cứ vào chỉ tiêu đào tạo cao học của Trường Đại học Kỹ thuật Công...
Thông báo chỉnh sửa và nộp bản chính luận văn lớp 10SMĐ, 10SMT, 10SQT (Đợt 1) Trong vòng 01 tháng sau khi bảo vệ Luận văn Thạc sĩ, học viên phải chỉnh sửa nội dung quyển Luận văn theo ý kiến của Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ, và thực hiện 01 bản cam đoan những nội dung đã chỉnh sửa (theo...
Thông báo v/v nhận lễ phục và dự lễ tốt nghiệp của lớp 09SMT   Trường Đại học Kỹ thuật công nghệ TP. HCM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ...
Thông báo Về việc nhận đơn phúc khảo tuyển sinh Cao học đợt tháng 4/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC