BIỂU MẪU
Biểu mẫu Hồ sơ dự tuyển cao học trình độ Thạc sĩ Hồ sơ dự tuyển: 1. Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu); 2. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu); 3. Bản sao công chứng bằng Đại học; 4. Bản sao công chứng bảng điểm Đại học; 5. Bản sao công chứng bằng Cao đẳng (nếu có); 6. Bản...
Hướng dẫn trình bày Đề án tốt nghiệp thạc sĩ - ngành Marketing Anh/Chị xem chi tiết Hướng dẫn tại File đính kèm./.
Hướng dẫn trình bày Đề cương Đề án tốt nghiệp thạc sĩ - ngành Marketing Anh/Chị xem chi tiết Hướng dẫn tại File đính kèm./.
Hướng dẫn trình bày Luận văn thạc sĩ - ngành Marketing Anh/Chị xem chi tiết Hướng dẫn tại File đính kèm./.
Hướng dẫn trình bày Đề cương Luận văn thạc sĩ - ngành Marketing Anh/Chị xem chi tiết Hướng dẫn tại File đính kèm./.
THÔNG BÁO NỘP ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP BẢO VỆ Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ; Viện ĐTSĐH thông báo...
Hướng dẫn trình bày Đề cương Luận văn thạc sĩ - ngành Quản trị Kinh doanh (Cập nhật ngày 15/05/2021) Anh/Chị xem chi tiết Hướng dẫn trinh bày Đề cương Luận văn Thạc sĩ - ngành Quản trị Kinh doanh tại File đính kèm./
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×