Thông báo tuyển sinh sau Đại học năm 2012

THÔNG BÁO

 

TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2012

 

 

 

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH) tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2012.

 

1. Chuyên ngành và các môn thi tuyển

 

STT

Chuyên ngành

Mã ngành

Các môn thi tuyển

Cơ bản

Cơ sở

Ngoại ngữ

1

Công nghệ môi trường

608506

Toán cao cấp

Kỹ thuật

môi trường

Tiếng Anh

2

Thiết bị, Mạng  và Nhà máy điện

605250

Toán cao cấp

Cơ sở

Kỹ thuật điện

Tiếng Anh

3
Kỹ thuật cơ điện tử
60520114 Toán cao cấp Điều khiển hệ thống Tiếng Anh

4

Quản trị kinh doanh

603405

Xác xuất

thống kê

Kinh tế học

Tiếng Anh

5
Kế toán
60340301 Xác suất thống kê Kinh tế học Tiếng Anh

 

2. Điều kiện dự thi

 

Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau:

 

a) Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành đăng ký dự thi.

 

b) Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành dự thi phải học bổ sung  kiến thức trước khi dự thi. Hội đồng khoa học của chuyên ngành đào tạo sẽ quyết định    nội dung kiến thức học bổ sung cho từng đối tượng dự thi căn cứ vào bảng điểm tốt nghiệp    đại học.

 

- Danh mục các ngành phù hợp và các ngành gần với chuyên ngành dự thi được đăng tại: http://www.hutech.edu.vn/QLKHDTSDH/i471-chuyen-nganh-du-thi-trinh-do-thac-si.aspx

 

3.  Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ

 

a) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học tại  nước ngoài; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trong nước mà chương trình đào tạo chuyên môn được giảng dạy bằng ngoại ngữ, không qua phiên dịch.

 

b) Có chứng chỉ tiếng Anh với yêu cầu trình độ: TOEFL ITP 400, TOEFL iBT 32 hoặc IETLS 4.0 trở lên; hoặc có chứng chỉ tiếng Anh trình độ B trong thời hạn hai năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày dự thi tuyển sinh.

 

4. Hồ sơ dự thi

 

- Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu);

 

- Sơ yếu lí lịch (theo mẫu);

 

- Bản sao bằng tốt nghiệp đại học (có công chứng);

 

- Bản sao bảng điểm đại học (có công chứng);

 

- Bảng điểm chuyển đổi (nếu có);

 

- Bản sao công chứng giấy tờ về đối tượng ưu tiên (nếu có);

 

- Chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp để xét miễn thi ngoại ngữ (có công chứng);

 

- 04 ảnh 3x4 (không quá 6 tháng );

 

- Giấy khám sức khỏe (có thời hạn trong vòng 6 tháng);

 

5. Thời gian nhận hồ sơ, ôn tập và thi tuyển

 

- Thời gian nhận hồ sơ    : Từ 15/12/2011 đến 01/03/2012

 

- Thời gian ôn tập      : Từ 01/02/2012 đến 15/03/2012 (Dự kiến)

 

- Thời gian thi tuyển   : Ngày 30, 31/03/2012 và 01/04/2012 (Dự kiến)

 

6. Địa điểm phát và nhận hồ sơ; Đăng ký học chuyển đổi, ôn tập và thi tuyển

 

Phòng Quản lý khoa học – Đào tạo sau đại học (Phòng  A – 03.21)

 

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM (HUTECH)

 

144/24 Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

 

Điện thoại: (08)- 35120781 – 0126 544 5757

 

Website:

 

 

 

http://www.hutech.edu.vn/QLKHDTSDH/i472-thong-bao-tuyen-sinh-cao-hoc-dot-1-nam-2012.aspx ;

 

 

Hoặc: http://www.hutech.edu.vn/tuyensinh/index.php/thong-tin-dao-tao/cao-hoc.html

14560897
×