THÔNG BÁO THẠC SĨ
Thời khóa biểu Học kỳ II - các lớp cao học khóa 2019 - đợt 1 - Từ ngày 26/10/2019 Thời khóa biểu Học kỳ II của các lớp sẽ được tổ chức từ ngày 26/10/2019. Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!  
Lịch thi Ngoại ngữ (Học phần 1) - Khóa 2019 - đợt 1 - Từ ngày 15/10/2019 Lịch thi Ngoại ngữ (Học phần 1) của Khóa 2019 - đợt 1 sẽ được tổ chức từ ngày 15/10/2019. Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đình kèm! Xin cảm ơn!
Thông báo nộp luận văn hoàn chỉnh để xét tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán khóa 2017 - Đợt 2 và các khóa trước Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ kế hoạch xét tốt nghiệp cao học của NhàTrường; Căn cứ kết quả bảo...
HUTECH thông báo lịch ôn thi tuyển sinh cao học năm 2019 - đợt 2 Từ ngày 12/10/2019 Theo thông báo từ Hội đồng tuyển sinh cao học Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM (HUTECH), các thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2019 - đợt 2 sẽ tham gia thi tuyển vào 2 ngày 23 &...
Lịch thi học kỳ I - Từ ngày 19/10/2019 - Lớp 19SXD11 Lịch thi học kỳ I của lớp 19SXD11 sẽ được tổ chức từ ngày 19/10/2019.Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Lịch thi Ngoại ngữ (Học phần 4) - Lớp 18SNA11 Lịch thi ngoại ngữ (học phần 4) của lớp 18SNA11 sẽ được tổ chức vào ngày 06/10/2019.Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thông báo nộp luận văn hoàn chỉnh để xét tốt nghiệp chuyên ngành KT XD CT DD & CN khóa 2017 - Đợt 1 và các khóa trước Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;Căn cứ kế hoạch xét tốt nghiệp cao học của Nhà Trường;Căn cứ kết quả...
Thông báo Về việc Tổ chức kỳ thi năng lực Ngoại ngữ Bậc 3 cho học viên cao học Khóa 2018 – đợt 1 - Ngày thi 26/10/2019 Căn cứ Chương trình và Kế hoạch đào tạo trình độ Thạc sĩ áp dụng cho các học viên cao học 2018 – đợt 1; Căn cứ Quy định số 623/QĐ-ĐKC ngày 07/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM về quy định trình...
Thông báo Về việc thực hiện lại luận văn thạc sĩ cho các học viên bảo vệ chưa đạt chuyên ngành Ngôn ngữ Anh Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của...
Thông báo Về việc nộp luận văn hoàn chỉnh theo ý kiến của Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh khóa 2017 – đợt 1 Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ kế hoạch xét tốt nghiệp cao học của NhàTrường; Căn cứ kết quả bảo...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC