THỜI KHOÁ BIỂU QUẢN TRỊ KINH DOANH
Thời khóa biểu môn Phân tích tài chính doanh nghiệp lớp 12SQT11, 12SQT12, 12SQT13 Thông báo đến các Anh/Chị học viên đăng ký chuyên ngành Tài chính. Học kỳ I sẽ học môn Phân tích tài chính doanh nghiệp (thời khóa biểu đính kèm).
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC