Hình ảnh Lễ Tốt nghiệp và Trao bằng Thạc sĩ ngày 25/08/2018
Mời Anh/Chị Tân Thạc sĩ vui lòng truy cập vào đường link bên dưới để xem và tải hình ảnh trong buổi Lễ Tốt nghiệp ngày 25/08/2018.

Click vào ảnh bên dưới để xem và tải hình ảnh:
                                             Ảnh tốt nghiệp thạc sĩ ngày 25/08/2018

Hoặc truy cập link: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1SMOrIMyHLX2GG63Go3U70sHvhrQNWsPz?ogsrc=32
14571410