Lịch thi Final Test - Lớp CEF Level 2 - HỌC T5 & CN (GV: MS. NHƠN + MS. HOA)

Thời gian thi : 18h00

Ngày: 25/08/2011

Phòng thi: 110A

Hình thức thi: Trắc nghiệm

 

Trung tâm Anh ngữ Hutech

14560887