THÔNG BÁO TUYỂN SINH
Tuyển sinh Thạc sỹ ngành Kỹ thuật điện 2015 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) công bố thông tin tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2015 với 07 chuyên ngành: Kỹ thuật điện, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật môi trường, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật xây dựng công...
Tuyển sinh Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Cơ điện tử năm 2015 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) vừa công bố thông tin tuyển sinh cao học đợt đầu tiên trong năm 2015 với 07 chuyên ngành. Trong đó, ngành Kỹ thuật Cơ điện tử hiện đang là một trong những ngành rất thu hút sự...
Thông tin tuyển sinh cao học 2015 Thông tin tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2015 của trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH).Theo đó, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) sẽ tiến hành tuyển sinh cao học 2015 kể từ ngày ra thông báo đến ngày...
HUTECH tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ - Đợt 1 năm 2015 Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM (HUTECH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ - Đợt 1 năm 2015 với 07 chuyên ngành: Kỹ thuật điện, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật môi trường, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật xây...
Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ năm 2014 - đợt 1 Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ  đợt 1 - năm 2014 Lễ tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật môi trường 1. Chuyên ngành...
Thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2 năm 2013 Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo Thạc sĩ cho Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh;Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ được ban...
Thông báo tuyển sinh sau Đại học năm 2012 THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2012   Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ Giáo dục và Đào...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×