THÔNG BÁO TUYỂN SINH
HUTECH tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ - Đợt 1 năm 2015 Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM (HUTECH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ - Đợt 1 năm 2015 với 07 chuyên ngành: Kỹ thuật điện, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật môi trường, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật xây...
Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ năm 2014 - đợt 1 Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ  đợt 1 - năm 2014   Lễ tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật môi trường   1. Chuyên ngành...
Thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2 năm 2013 Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo Thạc sĩ cho Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh; Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ được ban...
Thông báo tuyển sinh sau Đại học năm 2012 THÔNG BÁO   TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2012       Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ Giáo dục và Đào...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×