[KHOÁ 17,18,19,20] TÀI LIỆU HỌC TẬP CỬ NHÂN HK1B NH 21_22 (PHẦN 1): CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN QUỐC TẾ, LINCOLN, OUM

 

TÀI LIỆU HỌC TẬP CỬ NHÂN HK1B NH 21_22 (PHẦN 1):
CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN QUỐC TẾ, LINCOLN, OUM
 
CODE COURSE NAME LECTURER LINK
CMP101 Software Engineering Bùi Văn Nghĩa CMP101
FIN104 Banking Operation 1 Châu Văn Thưởng FIN104
BUS103 International Payment Trần Thị Trang BUS103
BUS116 International Business 2 Nguyễn Tiến Thành BUS116
CHN103 Chinese 3 Hoàng Tố Nguyên CHN103
CIS101 Accounting System of Information 1 Vũ Quốc Thông CIS101
ECO110 Principles of Economic Statistics Lê Nguyễn Hương Quỳnh ECO110
CMP365 Practice: Programming Techniques Ngô Thị Ngọc Thắm CMP365
CAP211 Introduction to Information Technology Nguyễn Bạch Thanh Tùng CAP211
TOU106 Event Coordination Nguyễn Phương Linh TOU106
CMP365 Practice: Programming Techniques Nguyễn Thanh Tùng CMP365
ENG133 Translation Theory Nguyễn Thị Kiều Thu ENG133
POS106 Scientific Socialism Nguyễn Thị Thùy Duyên POS106
TOU102 Customer Services Nguyễn Thị Thùy My TOU102
MAN119 International Business Management Nguyễn Thùy Giang MAN119
ENG169 English Linguistics Nguyễn Trần Nhật Vũ ENG169
MAN120 Travel Management Nguyễn Văn Hoàng MAN120
MET132 Thermol Engineering PGS.TS. Hoàng Anh Tuấn MET132
MAR130 Services Marketing Phạm Ngọc Trâm Anh MAR130
MAN132 Office Management Phạm Thái Hòa MAN132
MAN117 Housekeeping Management Tăng Thông Nhân MAN117
TOU102 Customer Services Tăng Thông Nhân TOU102
ENS109 Environment Thái Văn Nam ENS109
CAP211 Introduction to Information Technology -Practice ThS. Đoàn Tân Mỹ CAP211
CAP211 Introduction to Information Technology -Practice ThS. Hà Ngọc Minh CAP211
COS318 Practice: Operating Systems ThS. Nguyễn Quang Anh COS318
POS101 Revoltionary Lines of Vietnam Communist Party Trần Cường POS101
ECO108 Macroeconomics Trần Hoàng Vương ECO108
MAN129 Financial Management Trần Hoàng Vương MAN129
ENG174 English Teaching Practice Trần Quốc Thao ENG174
ENG105 English for Banking and Finance Trần Thị Cúc ENG105
POS106 Scientific Socialism Trần Thị Phương POS106
CMP179 Software Testing and Quality Assurance Trịnh Công Nhựt CMP179
CMP169 Artificial Intelligence Trương Tuấn Anh CMP169
MAT103 Calculus 2 Mai Xuân Toàn MAT103
COS318 Practice: Operating Systems TS. Nguyễn Tấn Cầm COS318
MAN189 Means of Loading and Unloading at the Seaport TS. Nguyễn Thành Nhật Lai MAN189
POS105 Political Economics of Marxism and Leninism Hà Huyền Hoài Vân POS105
POS106 Scientific Socialism Hà Huyền Hoài Vân POS106
POS106 Scientific Socialism Lâm Ngọc Linh POS106
MET132 Thermol Engineering TS. Phan Văn Việt MET132
CMP383 Practice: Windows Server Security TS. Tạ Duy Công Chiến CMP383
MAN120 Travel Management Võ Thị Cẩm Nhung MAN120
TOU101 Tourism Geography Võ Thị Cẩm Nhung TOU101
MAR109 Digital Marketing Võ Thụy Thanh Tâm MAR109
BUS208 E-commerce Đoàn Xuân Huy Minh BUS208
14598317