TÀI LIỆU HỌC TẬP CỬ NHÂN HK2A NH 22_23: CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN QUỐC TẾ

TÀI LIỆU HỌC TẬP CỬ NHÂN HK2A NH 22_23:
CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN QUỐC TẾ
No CODE COURSE NAME LECTURER LINK
1 AUT105 Vehicle Theory Nguyễn Phụ Thượng Lưu AUT105
2 AUT108 Maintenance Repair Technology and Register Nguyễn Phụ Thượng Lưu AUT108
3 AUT632 Introduction to Automotive Engineering Nguyễn Phụ Thượng Lưu AUT632
4 BUS102 Foreign Trade Operations Lê Thị Thanh Ngân BUS102
5 BUS102 Foreign Trade Operations Nguyễn Thị Cẩm Loan BUS102
6 BUS208 E-commerce - Practice Lê Quốc Bảo BUS208
7 BUS208 E-commerce Phan Trần Đức Liên BUS208
8 CAP126 New Programming Language Trương Bá Phúc CAP126
9 CHN102 Chinese 2 Nguyễn Tuyết Hạnh CHN102
10 CHN104 Chinese 4 Hoàng Tố Nguyên CHN104
11 CHN106 Chinese 6 Nguyễn Tuyết Hạnh CHN106
12 CIS102 Accounting System of Information 2 Vũ Quốc Thông CIS102
13 CMP1016 C Programming Language Lê Thị Ngọc Thơ CMP1016
14 CMP184 System Analysis and Design Ngô Thanh Hùng CMP184
15 CMP186 Tools and Environments for Software Development Trần Minh Phước CMP186
16 CMP188 Advanced Topics in Software Engineering Dương Hữu Thành CMP188
17 COS120 Data Structures and Algorithms Trương Tuấn Anh COS120
18 COS122 Databases and Database Management Nguyễn Thị Hải Bình COS122
19 COS122 Databases and Database Management Trần Thị Quế Nguyệt COS122
20 ECO107 Microeconomics Châu Văn Thưởng ECO107
21 ECO108 Macroeconomics Nguyễn Mai Anh ECO108
22 ENC105 English 5 - Lis Mai Thị Minh Thơ ENC105
23 ENC105 English 5 - Lis Nguyễn Đặng Thị Cúc Huyền ENC105
24 ENC105 English 5 (R+W) Nguyễn Đinh Diệu Quang ENC105
25 ENC105 English 5 - Lis Nguyễn Hoàng Phan ENC105
26 ENC105 English 5 (R+W) Nguyễn Tấn Lợi ENC105
27 ENC105 English 5 (R+W) Nguyễn Thanh Mỹ ENC105
28 ENC105 English 5 - Lis Nguyễn Thị Ngọc Linh ENC105
29 ENC108 English 8 - Lis Đinh Trần Thiên Duyên ENC108
30 ENC108 English 8 - Lis Hoàng Quốc Trí ENC108
31 ENC108 English 8 - Lis Mai Thị Minh Thơ ENC108
32 ENC108 English 8 - Lis Nguyễn Minh Tú ENC108
33 ENC108 English 8 (R+W) Nguyễn Thị Thanh Thùy ENC108
34 ENC109 English 9 (R+W) Nguyễn Ngọc Trâm Anh ENC109
35 ENC109 English 9 (R+W) Nguyễn Thị Thanh Thùy ENC109
36 ENG149 Business Translation Nguyễn Trần Nhật Vũ ENG149
37 ENG154 Debate Skills Nguyễn Vũ Thanh Phương ENG154
38 ENG161 English Reading 1 Trần Mai Thuý Nga ENG161
39 ENG163 English Reading 3 Nguyễn Vũ Thanh Phương ENG163
40 ENG167 English Writing 3 Diệp Vũ Đăng Quang ENG167
41 FIN113 Finance and Money Nguyễn Thị Minh Thuỷ FIN113
42 FOT115 Food Processing Trần Lê Thanh Thiện FOT115
43 FRE106 French 6 Huỳnh Thanh Nhã FRE106
44 JPC106 Japanese 6 Đỗ Thị Xuân JPC106
45 LAW158 Law and Entrepreneurship (Law) Đào Thu Hà LAW158
46 MAN1018 Logistic and Supply Chain Management Bùi Lê Nhật Uyên MAN1018
47 MAN110 Food and Beverage Management Trần Lê Thanh Thiện MAN110
48 MAN111 Sales Management Phạm Ngọc Trâm Anh MAN111
49 MAN116 Principles of Management Nguyễn Minh Lam Giang MAN116
50 MAN116 Principles of Management Nguyễn Minh Ngọc Quỳnh MAN116
51 MAN120 Travel Management Nguyễn Duy Hưng MAN120
52 MAN131 Front Office Management Nguyễn Thị Thùy My MAN131
53 MAN189 Means of Loading and Unloading at the Seaport Nguyễn Quỳnh Phương MAN189
54 MAN233 Logistics Management Bùi Lê Nhật Uyên MAN233
55 MAR129 Tourism Marketing Quảng Đại Tuyên MAR129
56 MIS117 Management Information System in Logistics Nguyễn Vũ Anh Duy MIS117
57 PENS109 Environment Lê Hoàng Anh PENS109
58 PSY101 Psychology Hoàng Minh Phú PSY101
59 PSY138 Psychology and Liasion Skills in Tourism Đào Thị Tuyết Linh PSY138
60 SKL103 Creative Thinking and Time Management Skills Lại Thế Luyện SKL103
61 SKL104 Project Design 1 Nguyễn Thi Ngọc Anh 75 SKL104
62 SKL120 Workplace Communication Skills Lại Thế Luyện SKL120
63 SKL120 Workplace Communication Skills Nguyễn Anh Toàn SKL120
64 SKL120 Workplace Communication Skills Nguyễn Thị Nhận SKL120
65 TOU108 Tourism Destination Phù Trường Thắng TOU108

CHƯƠNG TRÌNH LINCOLN
No CODE COURSE NAME LECTURER LINK
1 HBES2803 Professional Communication Nguyễn Thị Hồng Dung HBES2803
2 L22 Elementary Statistics Tạ Thị Nguyệt Nga L22
3 L23 Financial Accounting Võ Xuân Lộc L23
4 L24 Principles of import and export management Nguyễn Thị Thu Thuỷ L24
5 L25 Marketing Management 2 Nguyễn Đức Hoài Anh L25
6 L39 English 8 - Listening Nguyễn Thị Hồng Dung L39
7 L39 English 8 Trần Mai Thuý Nga L39

 
14600306
widget avatar
Đại học HUTECH

Viện Đào tạo Quốc tế chào bạn! Mời bạn gửi thắc mắc của mình tại đây để được giải đáp nhanh chóng nhé!

×