TÀI LIỆU HỌC TẬP CỬ NHÂN HK1A NH 22_23: CHƯƠNG TRÌNH OUM
TÀI LIỆU HỌC TẬP CỬ NHÂN HK1A NH 22_23 (PHẦN 1):
CHƯƠNG TRÌNH OUM
N0CODECOURSE NAMELECTURERCODE
1ABCC1103Introduction To CommunicationNguyễn Trần Nhật VũABCC1103
2BBMP1103Mathematics For ManagementMai Xuân ToànBBMP1103
3BBPW3203Financial Management 2Nguyễn Thị Minh ThủyBBPW3203
4BMEN08English 8 (R+W)Diệp Vũ Đăng QuangBMEN08
5BMEN08English 8 - LisNguyễn Vũ Thanh PhươngBMEN08
6BMEN08English 8 (R+W)Trần Mai Thúy NgaBMEN08
7CBAD2103System Analysis And
  Design
Ngô Thanh HùngCBAD2103
8CBDB3403DatabaseLê Ngọc HiếuCBDB3403
9CBLX3103Introduction To LinuxNguyễn Quang HùngCBLX3103
10CBOP3103Object-Oriented Approach In
  Software Development
Trần Sơn HảiCBOP3103
11CBOP3203Object Oriented ProgrammingHuỳnh Hiếu NghĩaCBOP3203
12HBES1303Critical WritingDiệp Vũ Đăng QuangHBES1303
13HBES2403PsycholinguisticsPhạm Vũ Đình HổHBES2403
14HBES2903Language And Digital AgeNguyễn Vũ Thanh PhươngHBES2903
15HBES3203Introduction To Media And CultureNguyễn Việt NhânHBES3203
16HBET1103Introduction To General LinguisticsNguyễn Trần Nhật VũHBET1103
17HBET4103Introduction To Drama & PoetryNguyễn Việt NhânHBET4103
18MPU3223_V2Entrepreneurship IIPhạm Văn TàiMPU3223_V2
19MPU3412Community ServiceNguyễn Thị Thanh ThuỳMPU3412
20OUMH1303English For Oral CommunicationTrần Mai Thúy NgaOUMH1303
21OUMH2103English For Science And Technical PurposeDiệp Vũ Đăng QuangOUMH2103
22OUMH2203English For Workplace CommunicationNguyễn Thị Hồng DungOUMH2203
23SBST1303Elementary StatisticsTạ Thị Nguyệt NgaSBST1303
14600024