TÀI LIỆU HỌC TẬP CỬ NHÂN HK1A NH 22_23: CHƯƠNG TRÌNH OUM

TÀI LIỆU HỌC TẬP CỬ NHÂN HK1A NH 22_23 (PHẦN 1):
CHƯƠNG TRÌNH OUM
N0 CODE COURSE NAME LECTURER CODE
1 ABCC1103 Introduction To Communication Nguyễn Trần Nhật Vũ ABCC1103
2 BBMP1103 Mathematics For Management Mai Xuân Toàn BBMP1103
3 BBPW3203 Financial Management 2 Nguyễn Thị Minh Thủy BBPW3203
4 BMEN08 English 8 (R+W) Diệp Vũ Đăng Quang BMEN08
5 BMEN08 English 8 - Lis Nguyễn Vũ Thanh Phương BMEN08
6 BMEN08 English 8 (R+W) Trần Mai Thúy Nga BMEN08
7 CBAD2103 System Analysis And
  Design
Ngô Thanh Hùng CBAD2103
8 CBDB3403 Database Lê Ngọc Hiếu CBDB3403
9 CBLX3103 Introduction To Linux Nguyễn Quang Hùng CBLX3103
10 CBOP3103 Object-Oriented Approach In
  Software Development
Trần Sơn Hải CBOP3103
11 CBOP3203 Object Oriented Programming Huỳnh Hiếu Nghĩa CBOP3203
12 HBES1303 Critical Writing Diệp Vũ Đăng Quang HBES1303
13 HBES2403 Psycholinguistics Phạm Vũ Đình Hổ HBES2403
14 HBES2903 Language And Digital Age Nguyễn Vũ Thanh Phương HBES2903
15 HBES3203 Introduction To Media And Culture Nguyễn Việt Nhân HBES3203
16 HBET1103 Introduction To General Linguistics Nguyễn Trần Nhật Vũ HBET1103
17 HBET4103 Introduction To Drama & Poetry Nguyễn Việt Nhân HBET4103
18 MPU3223_V2 Entrepreneurship II Phạm Văn Tài MPU3223_V2
19 MPU3412 Community Service Nguyễn Thị Thanh Thuỳ MPU3412
20 OUMH1303 English For Oral Communication Trần Mai Thúy Nga OUMH1303
21 OUMH2103 English For Science And Technical Purpose Diệp Vũ Đăng Quang OUMH2103
22 OUMH2203 English For Workplace Communication Nguyễn Thị Hồng Dung OUMH2203
23 SBST1303 Elementary Statistics Tạ Thị Nguyệt Nga SBST1303
14600024