TÀI LIỆU HỌC TẬP CỬ NHÂN HK2B NH 22_23: CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN QUỐC TẾ

TÀI LIỆU HỌC TẬP CỬ NHÂN HK2B NH 22_23:
CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN QUỐC TẾ
 
No CODE COURSE NAME LECTURER LINK
1 ACC114 Principles of Accounting Nguyễn Mai Anh ACC114
2 AUT103 Internal Combustion Engine Võ Tấn Châu AUT103
3 AUT103 Internal Combustion Engine Vũ Quốc Huy AUT103
4 AUT104 Vehicle Autonomous Control Systems Lê Thanh Phúc AUT104
5 AUT106 Vehicle Design Nguyễn Phụ Thượng Lưu AUT106
6 BUS103 International Payment Lê Thị Thanh Ngân BUS103
7 BUS105 Corporate Culture Nguyễn Quỳnh Phương BUS105
8 BUS115 International Business 1 Nguyễn Thùy Giang BUS115
9 BUS124 Consumer Behaviour Võ Thụy Thanh Tâm BUS124
10 BUS222 Simulation of Business Documents Đặng Thị Thanh Mai BUS222
11 BUS222 Simulation of Business Documents Võ Thị Như Thảo BUS222
12 CAP211_TH Introduction to Information Technology -Practice Nguyễn Văn Cẩn CAP211_TH
13 CMP167 Object-Oriented Programming Lê Duy Tân CMP167
14 CMP167 Object-Oriented Programming Lê Thị Ngọc Thơ CMP167
15 CMP174 Information Security Nguyễn Tấn Cầm CMP174
16 CMP175 Web Programming Bùi Văn Nghĩa CMP175
17 ECO108 Macroeconomics Hà Văn Dũng ECO108
18 ECO108 Macroeconomics Trần Minh Tú ECO108
19 ELE113 Electrical Engineering Đoàn Thị Bằng ELE113
20 ELE113 Electrical Engineering Nguyễn Hùng ELE113
21 ENC109 English 9 - Lis Nguyễn Đặng Thị Cúc Huyền ENC109
22 ENG151 Note-taking Skills Nguyễn Việt Nhân ENG151
23 ENG158 Interpretation Practice Ngô Nguyễn Thiên Duyên ENG158
24 ENG160 English Listening and Speaking 2 Diệp Vũ Đăng Quang ENG160
25 ENG168 English Writing 4 Trần Mai Thuý Nga ENG168
26 ENG169 English Linguistics Nguyễn Trần Nhật Vũ ENG169
27 FIN105 Banking Operation 2 Trần Minh Tú FIN105
28 HMM104 Reception Operations Nguyễn Thị Thùy My HMM104
29 MAN119 International Business Management Phạm Thái Hòa MAN119
30 MAN129 Financial Management Nguyễn Mai Anh MAN129
31 MAN135 Human Resource Management Phạm Thanh Trúc MAN135
32 MAN159 Tourism and Hospitality Human Resource Management Nguyễn Duy Hưng MAN159
33 MAN177 Tourism and Hospitality Financial Management Võ Hoàng Bắc MAN177
34 MAN181 Management Warehousing Efficiency in Supply Chain Tăng Minh Hưởng MAN181
35 MAT104 Discrete Mathematics Nguyễn Khánh Tùng MAT104
36 POS104 Philosophy of Marxism - Leninism Hà Huyền Hoài Vân POS104
37 TOU107 Introduction to Tourism Nguyễn Văn Hoàng TOU107
38 TOU116 Sustainable Tourism Development Quảng Đại Tuyên TOU116
39 COS122 Databases and Database Management Nguyễn Thị Hải Bình COS122
40 COS122 Databases and Database Management Trần Thị Quế Nguyệt COS122
41 ENC109 English 9 (R+W) Phan Ngọc Xuyến ENC109
42 FIN117 Taxation 2 Nghiêm Tấn Phong FIN117
43 FIN135 Advanced Corporate Finance Châu Văn Thưởng FIN135
44 MAN190 Documents on Multimodal Transportation and Bill Issuing Nguyễn Ngọc Trung Huy MAN190
14601698
widget avatar
Đại học HUTECH

Viện Đào tạo Quốc tế chào bạn! Mời bạn gửi thắc mắc của mình tại đây để được giải đáp nhanh chóng nhé!

×