Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ Đợt 1 - năm 2018
Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ - Đợt 1 năm 2018 như sau:
I/ Chuyên ngành đào tạo:
- Kỹ thuật điện (mã ngành: 62520202)
- Quản trị kinh doanh (mã ngành: 62340102)
II/ Hình thức và thời gian đào tạo:
Đào tạo theo hình thức tập trung: 03 năm đối với người đã tốt nghiệp Thạc sĩ, 04 năm đối với người đã tốt nghiệp Đại học.
 
HUTECH-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-Tien-si-dot-2-2017
HUTECH tuyển sinh trình độ Tiến sĩ năm 2018 với hai ngành đào tạo

III/ Điều kiện dự tuyển nghiên cứu sinh:
Người tham gia dự tuyển cần đảm bảo các điều kiện sau:
3.1. Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ
3.2. Là tác giả ít nhất 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.
3.3. Đạt một trong các điều kiện sau về trình độ ngoại ngữ:
a/ Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ được sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;
b/ Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;
c/ Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;
d/ Nguời dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a của Mục 3.3 khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b của Mục 3.3 khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nuớc ngoài khác tiếng Anh ở trình dộ tương đương (quy định tại Phụ lục II) theo quy định tại điểm c của Mục 3.3 do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).
3.4. Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ theo yêu cầu cụ thể của cơ sở đào tạo.
3.5. Đạt đủ điều kiện và kinh nghiệm quản lý và thâm niên công tác theo yêu cầu cụ thể của từng ngành dự tuyển do thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định.
 
Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2016
Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển đến ngày 28/4/2018

IV/ Hồ sơ xét tuyển nghiên cứu sinh:
- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu trong file đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu & xác nhận của địa phương)  và lý lịch khoa học (xác nhận của cơ quan công tác).
- Bản sao văn bằng, chứng chỉ có công chứng và bản gốc (để đối chiếu) các văn bản sau:
+ Bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học;
+ Bằng và bảng điểm tốt nghiệp thạc sĩ;
+ Bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ còn thời hạn;
+ Các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có).
(Các văn bằng và bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng tiếng Việt)
- 01 bản gốc và 05 bản sao của thư giới thiệu.
- 06 bản đề cương về dự định nghiên cứu của thí sinh dự tuyển.
- Minh chứng kinh nghiệm nghiên cứu khoa học được quy định tại khoản 2 Điều 3 của Thông báo này. Gồm 06 bản sao các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố (đóng thành tập, ghi tên và kê khai danh mục ở trang bìa), cụ thể:
+ Đối với bài báo: bản sao trang bìa, mục lục và nội dung bài báo.
+ Đối với đề tài nghiên cứu khoa học: bản sao Quyết định/Hợp đồng thực hiện, Biên bản nghiệm thu đề tài, Bản tóm tắt nội dung chuyên đề nghiên cứu (đối với người tham gia và có xác nhận của chủ nhiệm đề tài)
- 02 hình 3x4 và 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ, điện thoại liên hệ.
- Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ học tập, nghiên cứu và chế độ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy
 định.
- Giấy khám sức khỏe
Lưu ý: Nhà trường không hoàn trả lại hồ sơ sau khi nộp.

V/ Thời gian nộp hồ sơ và xét tuyển:
- Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/04/2018
- Thời gian bảo vệ đề cương: dự kiến ngày 26 - 27/05/2018.

VI/ Lệ phí xét tuyển nghiên cứu sinh: 5.200.000 đồng.

VIII/ Địa điểm phát và nhận hồ sơ:
Viện Đào tạo Sau đại học (Phòng A03.26)
Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH)
Địa chỉ: 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: (028)-35120 781 
Website: http://www.hutech.edu.vn/sdh

*Thí sinh tải các mẫu hồ sơ đăng ký dự thi tại file đính kèm bên dưới
0