Thông báo nộp học phí nghiên cứu sinh
Căn cứ vào Quyết định số 1260/QĐ-ĐKC ngày 26/05/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TP HCM về việc “ Ban hành quy định mức học phí và lệ phí năm học 2017-2018”.

Căn cứ vào Chương trình và Kế hoạch đào tạo trình độ Tiến sĩ áp dụng cho các Nghiên cứu sinh các khóa từ năm 2015 đến 2017;

Nay Trường Đại học Công nghệ TP HCM thông báo học phí phải đóng cho học kỳ tiếp theo của các lớp Nghiên cứu sinh các khóa từ năm 2015 đến 2017 như sau:
Học phí phải nộp: 30.000.000 đồng/Học kỳ (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng).
Thời hạn nộp học phí: từ ngày 10/05/2018 đến ngày 08/06/2018.
Hình thức nộp học phí: Chuyển khoản qua ngân hàng theo thông tin sau
Đơn vị nhận: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
Số TK    :  112 000 005 193 tại Vietinbank - Chi nhánh 1 TP HCM;
Hoặc TK: 1600 201 058 790 tại Agribank – Chi nhánh Sài Gòn;
Hoặc TK: 119 219 681 270 12 tại Techcombank CN Thắng Lợi Tp HCM.
Hoặc: 3151 000 109 9999 tại BIDV Chi nhánh Phú Nhuận TP.HCM
Nội dung: nghiên cứu sinh>, nghiên cứu sinh>
     Lưu ý: Sau ngày 08/06/2018 các Anh (Chị) còn nợ học phí sẽ không có tên trong danh sách bảo vệ chuyên đề hoặc thi hết môn.

Trân trọng./.  

 
14570009