HUTECH thông báo kế hoạch bảo vệ đề cương cho các thí sinh dự tuyển NCS ngành QTKD năm 2019 - Đợt 1
Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;
Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2019 - Đợt 1;
Viện Đào tạo Sau đại học (V. ĐTSĐH) thông báo đến các thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh (NCS) chuyên ngành Quản trị kinh doanh năm 2019 - Đợt 1 kế hoạch bảo vệ đề cương như sau:
Thời gian:     7 giờ 30 phút, Sáng thứ bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2019
Địa điểm:      Phòng A-03.09
                       Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM
                       475A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
Trân trọng./.

 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Viện Đào tạo sau đại học (Phòng A-02.04)
475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM

Điện thoại: (028) 3 512 0781
Email: saudaihoc@hutech.edu.vn

14576802