Thông báo nộp luận văn hoàn chỉnh để xét tốt nghiệp đợt tháng 4/2018
- Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ kế hoạch xét tốt nghiệp cao học của Nhà Trường;
- Căn cứ kết quả bảo vệ luận văn của học viên cao học khóa 2016 – đợt 1 và các khóa trước còn lại, cụ thể:
STT CHUYÊN NGÀNH NGÀY BẢO VỆ NGÀY NỘP
LUẬN VĂN
1 Quản trị kinh doanh 26/01/2018 17/03/2018
2 Kế toán 03/02/2018
 
Viện Đào tạo Sau đại học (ĐTSĐH) thông báo đến các học viên cao học khóa 2016 – đợt 1 và các khóa trước còn lại nộp luận văn hoàn chỉnh sau khi đã chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ về Viện ĐTSĐH để đủ điều kiện được xét tốt nghiệp.
Mặt khác, các học viên bảo vệ luận văn các đợt trước mà chưa được xét tốt nghiệp và còn thiếu hồ sơ thì cần phải bổ sung đầy đủ về Viện ĐTSĐH trước ngày 17/03/2018 để đủ điều kiện được xét tốt nghiệp.
Hồ sơ nộp về Viện ĐTSĐH bao gồm:
- Luận văn hoàn chỉnh in bìa xanh lá cây đậm, chữ mạ vàng, có chữ ký xác nhận của Người hướng dẫn và Chủ tịch hội đồng;
- Đĩa CD ghi nội dung luận văn;
- Bản cam đoan chỉnh sửa luận văn (theo mẫu);
- Bản sao công chứng giấy khai sinh;
- Bản sao công chứng chứng chỉ ngoại ngữ:
+ Khóa 2015 – đợt 2 và các khóa trước: theo thông báo số 555/TB-ĐKC ngày 18/3/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM (Riêng đối với Chứng chỉ B1 theo khung
châu Âu do Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM cấp thì không cần công chứng).

+ Khóa 2016 – đợt 1: theo thông báo số 623/TB-ĐKC ngày 07/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM (Riêng đối với Chứng chỉ Năng lực ngoại ngữ theo khung
châu Âu do Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM cấp thì không cần công chứng).

 
Lưu ý: Các học viên không nộp đủ các hồ sơ như yêu cầu theo thời gian đã quy định thì sẽ không đủ điều kiện để được xét tốt nghiệp trong đợt tháng 04/2018.
Trân trọng./.
14568893