Thời khóa biểu Học kỳ III - các lớp cao học khóa 2020 - đợt 1 - Từ ngày 25/11/2021
Thời khóa biểu học kỳ III của các lớp cao học khóa 2020 - đợt 1 sẽ bắt đầu từ ngày 25/11/2021.
Các anh/chị học viên vui lòng xem cụ thể trong các file đính kèm.
Trân trọng!
14598511