Chính sách học phí và học bổng tuyển sinh năm 2023 tại HUTECH

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) công bố chính sách học phí và học bổng đối với các bạn sinh viên tham gia xét tuyển và trúng tuyển đại học năm 2023.
 
Theo đó, bên cạnh chính sách học phí hợp lý, được công bố minh bạch, HUTECH còn có rất nhiều học bổng giá trị, tạo động lực để các bạn sinh viên phấn đấu, phát triển bản thân trong môi trường đại học.
 
Chính sách học phí
 

- HUTECH công bố học phí công khai trước năm học và giữ ổn định trong suốt năm học, đảm bảo cung cấp chất lượng đào tạo tương xứng cho sinh viên.

- Học phí tại HUTECH được thu theo từng học kỳ (mỗi năm có 03 học kỳ). Học phí tính theo tín chỉ, phụ thuộc vào số lượng tín chỉ mà sinh viên đăng ký trong kỳ đó. 

- Đơn giá tín chỉ (hệ Đại học chính quy) khóa 2023: 1.300.000 đồng/tín chỉ

- Riêng đối với ngành Dược học: 1.500.000 đồng/tín chỉ; ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học
1.400.000 đồng/tín chỉ (riêng đối với học phần Tiếng Anh dành cho nhân viên y tế: 1.550.000 đồng/tín chỉ)
  
- Với đơn giá trên, học phí các ngành bình quân khoảng 16-18 triệu đồng/học kỳ (riêng ngành Dược học khoảng 18-20 triệu đồng/học kỳ)

 
Chính sách học phí và học bổng tuyển sinh năm 2023 tại HUTECH 34
Ngành Dược có mức học phí bình quân khoảng 16-18 triệu đồng/học kỳ
 
- Học phí các ngành được tài trợ Học bổng Doanh nghiệp bình quân khoảng 11-12 triệu đồng/học kỳ.
 
Chương trình đào tạo đại học chính quy toàn khóa có thời lượng 11 học kỳ (3.5 năm) đối với ngành đào tạo Cử nhân, 12 học kỳ (4 năm) đối với ngành đào tạo Kỹ sư, Kiến trúc sư và 14 học kỳ (5 năm) đối với ngành đào tạo Dược sĩ.
 
Chính sách học bổng
 
Đối với sinh viên khoá 2023, chính sách học bổng của HUTECH bao gồm học bổng “Tự hào sinh viên HUTECH”, Học bổng Giáo dục, Học bổng Doanh nghiệp, Học bổng Tài năng Tân sinh viên, Học bổng Tiếp sức với nhiều giá trị học bổng đa dạng.

 
Chính sách học phí và học bổng tuyển sinh năm 2023 tại HUTECH 56
HUTECH dành nhiều học bổng cho sinh viên xét tuyển và trúng tuyển vào trường năm 2023 
 
 
 1. Học bổng “Tự hào sinh viên HUTECH”
 
Năm 2023, HUTECH dành tặng học bổng “Tự hào sinh viên HUTECH” trị giá 5.000.000 đồng/suất cho 2.000 thí sinh xác nhận nhập học sớm nhất.

2. Học bổng Giáo dục
 
HUTECH thực hiện chính sách học bổng đặc biệt trị giá 25% học phí toàn khoá học dành cho con, em của cán bộ, giáo viên, nhân viên đang làm việc tại Sở Giáo dục - Đào tạo và Trường THPT trên cả nước.

*Quy định áp dụng: Học bổng Giáo dục áp dụng trong năm học đầu tiên, được duy trì trong các năm học tiếp theo nếu sinh viên đạt điểm trung bình học tập từ 2.5/4.0 và điểm đánh giá rèn luyện đạt từ 80 trở lên.
 
3. Học bổng Doanh nghiệp
 
Thí sinh trúng tuyển năm 2023 vào các ngành: Kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Quản lý tài nguyên và môi trường, Công nghệ dệt, may sẽ được các doanh nghiệp đối tác của HUTECH tài trợ học bổng trị giá 30% học phí toàn khoá học và ưu tiên tuyển dụng sau khi tốt nghiệp.
 
Danh sách ngành được nhận học bổng và mức học phí cần đóng sau khi tài trợ cụ thể như sau:

 

Ngành đào tạo

Học phí trước học bổng

Học phí sau học bổng

Kỹ thuật xây dựng

 
 
16-18 triệu đồng/học kỳ

 
 
11-12 triệu đồng/học kỳ

Quản lý xây dựng

Công nghệ sinh học

Công nghệ thực phẩm

Quản lý tài nguyên và môi trường

Công nghệ dệt, may

 
*Quy định áp dụng: Học bổng chỉ áp dụng cho tân sinh viên tốt nghiệp THPT năm 2023 và không áp dụng đồng thời với các chính sách học bổng khác.
 
4. Học bổng Tài năng Tân sinh viên

 
Chính sách học phí và học bổng tuyển sinh năm 2023 tại HUTECH 164
Học bổng Tài năng Tân sinh viên với giá trị 50-100% học phí toàn khóa
 
  • Học bổng toàn phần (100% học phí toàn khóa học)
Dành cho tân sinh viên đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi Học sinh giỏi cấp Quốc gia hoặc cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia trong suốt thời gian học THPT; hoặc đạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng trong các cuộc thi Quốc tế trong suốt thời gian học THPT.
 
  • Học bổng bán phần (50% học phí toàn khóa học)
Dành cho tân sinh viên đạt 01 trong các tiêu chí:
- Đạt giải Khuyến khích/giải Tư trong kỳ thi Học sinh giỏi cấp Quốc gia hoặc cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia trong suốt thời gian học THPT.
- Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi Học sinh giỏi hoặc kỳ thi Olympic cấp Tỉnh/Thành phố trong suốt thời gian học THPT.
- Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi năng khiếu văn hóa, nghệ thuật, thể thao từ cấp Tỉnh/Thành phố trở lên trong suốt thời gian học THPT.
 
* Quy định áp dụng: Học bổng Tài năng áp dụng trong năm học đầu tiên, được duy trì trong các năm học tiếp theo nếu sinh viên đạt điểm rèn luyện từ 80 trở lên; điểm trung bình học tập từ 2.5/4.0 đối với học bổng bán phần, điểm trung bình học tập từ 3.2/4.0 đối với học bổng toàn phần. Thí sinh nộp hồ sơ trước 31/08/2023.
 
5. Học bổng Tiếp sức

 
Chính sách học phí và học bổng tuyển sinh năm 2023 tại HUTECH 207
 Học bổng Tiếp sức hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
 
  • Học bổng toàn phần (100% học phí toàn khoá học)
Dành cho tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đáp ứng 01 trong các tiêu chí:
- Mồ côi cả cha và mẹ, thuộc diện hộ nghèo theo Nghị định
07/2021/NĐ-CP và có học lực trung bình 3 năm THPT đạt loại Khá trở lên.
- Bị khuyết tật nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp với giám định từ 61% trở lên theo Nghị định 28/2012/NĐ-CP và có học lực trung bình 3 năm THPT đạt loại Khá trở lên.
- Dân tộc thiểu số rất ít người theo Nghị định 57/2017/NĐ-CP, thuộc diện hộ nghèo theo Nghị định 07/2021/NĐ-CP 
và có học lực trung bình 3 năm THPT đạt loại Khá trở lên.
 
  • Học bổng bán phần (50% học phí toàn khoá học):
Dành cho tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đáp ứng 01 trong các tiêu chí: 
- Mồ côi cha hoặc mẹ, thuộc diện hộ cận nghèo theo Nghị định
07/2021/NĐ-CP và có học lực trung bình 3 năm THPT đạt loại Khá trở lên.
- Bị khuyết tật có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp với giám định dưới 61% theo Nghị định 28/2012/NĐ-CP và có học lực trung bình 3 năm THPT đạt loại Khá trở lên.
- Dân tộc thiểu số theo Quyết định 1227/QĐ-TTg ngày 14/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025, thuộc diện hộ cận nghèo theo Nghị định
07/2021/NĐ-CP và có học lực trung bình 3 năm THPT đạt loại Khá trở lên.
 
*Quy định áp dụng: Học bổng Tiếp sức áp dụng trong năm học đầu tiên, được duy trì trong các năm học tiếp theo nếu sinh viên đạt điểm trung bình học tập từ 2.5/4.0 và điểm rèn luyện từ 80 trở lên. Thí sinh nộp hồ sơ trước 31/08/2023.
 
Bên cạnh đó, khi học tập tại HUTECH, sinh viên còn có cơ hội nhận được nhiều học bổng khác như học bổng Thủ khoa đầu vào, các học bổng tài trợ của doanh nghiệp, trường đại học đối tác,…

 
Chính sách học phí và học bổng tuyển sinh năm 2023 tại HUTECH 259 Chính sách học phí và học bổng tuyển sinh năm 2023 tại HUTECH 261
Chính sách học phí và học bổng tuyển sinh năm 2023 tại HUTECH 262
Khi học tập tại HUTECH, sinh viên còn có cơ hội nhận được nhiều học bổng giá trị khác
 
HUTECH không ngừng tạo điều kiện và hỗ trợ sinh viên trên con đường học tập, kiến tạo tương lai với chính sách học phí ưu đãi cùng và đa dạng những suất học bổng trong năm 2023. Các bạn thí sinh hãy lựa chọn những loại học bổng phù hợp để “săn” và sở hữu, tự tin thực hiện ước mơ đại học của mình.

Quyết định ban hành Quy định về chính sách học bổng tuyển sinh năm học 2023-2024 của HUTECH có thể tham khảo ở file đính kèm bên dưới.

TT. Truyền thông
14608488
Các tin khác
HUTECH lan tỏa tinh thần tích cực đến sĩ tử 2k5 với chiến dịch đồng hành mùa thi 2023 - "PASS WITH FLYING COLORS" Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 đang cận kề, hẳn các sĩ tử 2k5 đang tích cực ôn luyện, củng cố kiến thức để sẵn sàng “chinh chiến”. Thấu hiểu nỗi lo...
Tham gia thi ĐGNL đợt 2 tại điểm thi HUTECH, thí sinh cần lưu ý gì? Ngày 28/5 tới đây, kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) đợt 2 do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức sẽ diễn ra tại 39 điểm thi. Trong đó, Trường Đại học...
39 điểm đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM đợt 2 Đại học Quốc gia TP.HCM vừa công bố thông tin chi tiết 18 cụm thi của kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2023 tại 4 tỉnh, thành.
HUTECH tổ chức 3 đợt thi Năng khiếu năm 2023, đợt đầu tiên sẽ diễn ra vào 03/6 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thông báo sẽ tổ chức 3 đợt thi Năng khiếu trong kỳ tuyển sinh Đại học chính quy năm 2023. Đợt đầu tiên sẽ...
Thí sinh cần làm gì sau khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT? TNO - Từ nay đến ngày 22.5, thí sinh phải rà soát lần cuối thông tin đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trên phiếu kèm danh sách mà nhà trường in ra và...
Học gì để trở thành Bác sĩ thú y? VOH - ‘Bác sĩ thú y’ được xếp vào top 10 nhóm ngành nghề ‘siêu hot’ vào năm 2025. Tuy nhiên, hiện nay trên cả nước chỉ có khoảng 23 trường đại học...
widget avatar
Đại học HUTECH

HUTECH chào bạn!
Mời bạn gửi thắc mắc của mình tại đây để được giải đáp nhanh chóng nhé!