Danh sách các trường Đại học có tuyển sinh, xét tuyển khối A1 - năm 2012 In
Thứ năm, 05 Tháng 4 2012 09:36

Theo thông tin tổng hợp thì các trường dưới đây có tuyển sinh ĐH, CĐ hoặc xét tuyển ĐH, CĐ khối A1 năm 2012.

 


Khối A1 là khối thi mới được một số trường bổ sung bên cạnh khối thi, xét tuyển truyền thống trong năm 2012