TIN HUTECH

HUTECH BANK khai giảng khóa đào tạo nghiệp vụ ngân hàng vào 28/2 tới

HUTECH BANK khai giảng khóa đào tạo nghiệp vụ ngân hàng vào 28/2 tới

Trước sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của các ngân hàng thương mại trong thời kỳ hội nhập hiện nay, mong muốn làm việc và khẳng định bản thân trong môi trường ngân hàng đang dự định tương lai của nhiều bạn trẻ. Nhưng để được tuyển dụng và "trụ...

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN