TIN TUYỂN SINH

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

Cùng lập đội, đăng ký và tranh tài tại Cuộc thi “Biện luận sinh viên 2017”

Cùng lập đội, đăng ký và tranh tài tại Cuộc thi “Biện luận sinh viên 2017”

Nhằm tạo môi trường hướng sinh viên quan tâm tích cực đến các vấn đề xã hội; tăng cường kỹ năng xây dựng, bảo vệ luận điểm, HUTECH sẽ phối hợp cùng Kênh FBNC tổ chức Cuộc thi “Biện luận sinh viên 2017” – “Student Debate 2017” vào tháng 6/2017.

Banner Tư vấn trực tuyến