TIN HUTECH

Hội thảo quốc tế về “Cách mạng công nghiệp 4.0” tổ chức thành công tại HUTECH

Hội thảo quốc tế về “Cách mạng công nghiệp 4.0” tổ chức thành công tại HUTECH

Ngày 24/02, tại trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã diễn ra Hội thảo quốc tế “Cách mạng công nghiệp 4.0 và ứng dụng tại các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam” do Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam tổ chức.