TIN HUTECH

HUTECH tổ chức tập huấn chuyển đổi phiên bản ISO từ 9001:2008 sang 9001: 2015

HUTECH tổ chức tập huấn chuyển đổi phiên bản ISO từ 9001:2008 sang 9001: 2015

Sáng 29/9/2016, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã tổ chức buổi tập huấn công tác quản lý theo hệ thống chất lượng ISO 9001: 2015 cho lãnh đạo, cán bộ phụ trách ISO của các đơn vị trong toàn Trường. Buổi tập huấn diễn ra tại Hội trường...