SINH VIÊN - THÔNG BÁO
Thời khóa biểu học kỳ 6 lớp 12BLBA05->09 Sinh viên khóa 2012 bắt đầu học năm cuối với giảng viên Mĩ từ ngày 04/03/2015.Lưu ý: BBA 7: bao gồm lớp 12BLBA05 + 12BLBA07 BBA 8: bao gồm lớp 12BLBA06 + 12BLBA08 + 12BLBA09 BBA 9: bao gồm lớp 15LBLBA01 +...
THỜI KHÓA BIỂU HK2 KHÓA 2013 & 2014 - ĐH LINCOLN NĂM HỌC 2014-2015 Khóa 2013 & khóa 2014 bắt đầu nhập học từ ngày 02/03/2015. Sinh viên xem thời khóa biểu trong tập tin đính kèm.
Thông báo thay đổi phòng học BBAOUM khóa 2014, 2013, 2012 Sinh viên tải thời khóa biểu mới theo file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 08. 5445 1111 (Gặp Ms. Trang) hoặc email: bht.trang@hutech.edu.vn
Thông báo v/v nhận bảng điểm tốt nghiệp đại học chương trình Lincoln các lớp BBA01QT01 - 06 Viện Đào tạo Quốc tế thông báo đến sinh viên các lớp BBA01QT01, BBA01QT02, BBA01QT03, BBA01QT04, BBA01QT05, BBA01QT06 về việc nhận bảng điểm tốt nghiệp đại học như sau: - Địa điểm: Khu B, Viện Đào tạo Quốc tế Hutech,...
Thông báo đóng học phí Học Kỳ 7 Đại Học Lincoln các lớp 12BLBA01 - 12BLBA04 Viện Đào tạo Quốc tế Hutech thông báo đến sinh viên các lớp 12BLBA01, 12BLBA02, 12BLBA03, 12BLBA04 thông tin đóng học phí học kỳ 7. Sinh viên tải và xem nội dung file đính kèm
THỜI KHÓA BIỂU MÔN ENGLISH 5 LỚP 14BLBA04 Sinh viên tải và xem file đính kèm
Thông báo đóng học phí Học Kỳ 2 Đại Học Lincoln các lớp 14BLBA01, 14BLBA02, 14BLBA03 Viện Đào tạo Quốc tế Hutech thông báo đến sinh viên các lớp 14BLBA01, 14BLBA02, 14BLBA03 thời gian đóng học phí học kỳ 2. Sinh viên tải và xem file đính kèm
Thông báo đóng học phí Học Kỳ 1 Đại Học Lincoln lớp 15LBLBA01 Viện Đào tạo Quốc tế Hutech thông báo đến sinh viên lớp 15LBLBA01 thời gian đóng học phí học kỳ 1. Sinh viên tải và xem file đính kèm
Thông báo đóng học phí Học Kỳ 2 Đại Học Lincoln các lớp 14BLBA01, 14BLBA02, 14BLBA03 Viện Đào tạo Quốc tế Hutech thông báo đến sinh viên các lớp 14BLBA01, 14BLBA02, 14BLBA03 thời gian đóng học phí học kỳ 2. Sinh viên tải và xem file đính kèm
Thông báo đóng học phí Học Kỳ 7 Đại Học Lincoln các lớp 12BLBA01 - 12BLBA04 Viện Đào tạo Quốc tế Hutech thông báo đến sinh viên các lớp 12BLBA01, 12BLBA02, 12BLBA03, 12BLBA04 thông tin đóng học phí học kỳ 7. Sinh viên tải và xem nội dung file đính kèm
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC