THÔNG BÁO TIẾN SĨ

Thông báo Kế hoạch bảo vệ chuyên đề 1 (Đợt 2) - Nghiên cứu sinh Quản trị kinh doanh - Khóa 2015

Thông báo Kế hoạch bảo vệ chuyên đề 1 (Đợt 2) - Nghiên cứu sinh Quản trị kinh doanh - Khóa 2015

Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT, ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ; Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT, ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đào tạo trình độ...

THÔNG BÁO THẠC SĨ

Quyết định v/v miễn thi Ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh cao học năm 2017 - đợt 1

Quyết định v/v miễn thi Ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh cao học năm 2017 - đợt 1

Kỳ thi tuyển sinh cao học năm 2017 - đợt 1 do Đại học Công nghệ Tp. HCM (HUTECH) tổ chức sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày 27/5/2017 và 28/5/2017 tại trụ sở 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Nhà Trường Quyết định miễn thi môn Ngoại ngữ cho các thí sinh dự thi đáp ứng điều kiện...

Banner Tư vấn trực tuyến