THÔNG BÁO TIẾN SĨ

Thông báo Kế hoạch bảo vệ chuyên đề 1 (Đợt 2) - Nghiên cứu sinh Quản trị kinh doanh - Khóa 2015

Thông báo Kế hoạch bảo vệ chuyên đề 1 (Đợt 2) - Nghiên cứu sinh Quản trị kinh doanh - Khóa 2015

Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT, ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ; Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT, ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đào tạo trình độ...

THÔNG BÁO THẠC SĨ

HUTECH thông báo lịch ôn thi tuyển sinh cao học năm 2017 - đợt 1

HUTECH thông báo lịch ôn thi tuyển sinh cao học năm 2017 - đợt 1

Theo thông báo từ Hội đồng tuyển sinh cao học Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM (HUTECH), các thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2017 - đợt 1 sẽ tham gia thi tuyển vào các ngày 27 & 28/05/2017. Link thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 - đợt 1: TẠI...

Banner Tư vấn trực tuyến