Ban lãnh đạo - Executive board

PGS. TS. Nguyễn Xuân Hùng

Viện trưởng
>> Chủ tịch Hội đồng khoa học Khoa Hệ thống thông tin quản lý
 

TS. Nguyễn Ngọc Đức

Phó Viện trưởng
>> Trưởng Khoa Hệ thống thông tin quản lý
14573546