Giới thiệu - Introduction
 
Viện Công nghệ CIRTech được thành lập vào ngày 01/9/2018, tiền thân là Trung tâm Nghiên cứu liên ngành thuộc Viện Công nghệ cao HUTECH, được thành lập từ ngày 30/6/2015.

>> CHỨC NĂNG
+ Nghiên cứu khoa học cơ bản và công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí, kỷ yếu quốc tế
+ Nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng thành tựu khoa học vào thực tiễn.
+ Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ

>> NHIỆM VỤ
► Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế
+ Đảm nhận nghiên cứu cơ bản cũng như nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ phục vụ cho các đơn vị, doanh nghiệp
+ Nghiên cứu khoa học có tính định hướng và công bố quốc tế trên các tạp chí thuộc danh mục ISI
+ Thực hiện chuyển giao các quy trình công nghệ chất lượng cao của các nước phát triển ở Việt Nam, góp phần vào hoàn thành chiến lược phát triển của HUTECH

► Xây dựng thương hiệu
+ Xây dựng và phát triển thương hiệu CIRTech thành một mô hình kiểu mẫu đạt chuẩn Quốc gia và Đông Nam Á trong những năm tới

► Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
+ Nâng cao chất lượng đào tạo nhằm tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội
+ Xây dựng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên có trình độ cao góp phần thực hiện tốt công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học
+ Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo.
[Hình ảnh: Sứ mệnh của CIRTech]
 
>> TẦM NHÌN - MỤC TIÊU
Đến năm 2020, CIRTech trở thành Viện nghiên cứu đạt chuẩn quốc gia (Top 20 Việt Nam), và đến năm 2025 đạt chuẩn khu vực Đông Nam Á.

► Nghiên cứu cơ bản và công bố quốc tế: Trở thành một Viện nghiên cứu chuyên sâu và liên quan các lĩnh vực khoa học cơ bản và nghệ thuật, có vị thế và tầm ảnh hưởng trong cộng đồng khoa học.
 
Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ: Trở thành một nơi thu hút các nhà khoa học đến để phát triển các ý tưởng sáng tạo khoa học; tác nhân gắn kết và hình thành các đề tài khoa học.

► Đào tạo và phát triển nhân lực khoa học công nghệ: Nơi chọn lọc, nuôi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực phục vụ định hướng phát triển của Viện, của Nhà trường và đất nước thông qua các hoạt động khoa học, các chương trình Nghiên cứu khoa học và đào tạo.
[Hình ảnh: Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của CIRTech]
 
Những lĩnh vực nghiên cứu Khoa học - Công nghệ ở Viện:

► Khoa học tự nhiên: Vật lý, vật liệu, hóa học, khoa học máy tính và thông tin

► Khoa học kỹ thuật và công nghệ: Cơ khí, cơ - điện tử, công nghệ vật liệu, công nghệ nano

► Khoa học y dược: Y tế, Dược học, Công nghệ sinh học.

>> GIÁ TRỊ CỐT LÕI

(CIR: Creativity - Innovation - Responsibility)
[Hình ảnh: Giá trị cốt lõi của CIRTech]
 
► Sáng tạo (Creativity): Là tài nguyên cơ bản nhất của mỗi con người, là nhựa sống của sự phát triển của mỗi cá nhân, tổ chức.

Đổi mới (Innovation): Là kết quả của tư duy, sáng tạo, gắn liền với ý tưởng mới để làm tăng giá trị cuộc sống.

► Trách nhiệm (Responsibility): là nguyên tắc đóng góp cho xã hội của mỗi cá nhân, tổ chức.


 
14573460