Ngành Marketing

 

* Giới thiệu

Marketing là một hình thức không thể thiếu trong kinh doanh, bao gồm tất cả các hoạt động hướng tới khách hàng nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của họ thông qua quá trình tiếp thị sản phẩm, phát triển thương hiệu.

Mục tiêu cao nhất của Marketing chính là trở thành chiếc cầu nối bền chặt giữa doanh nghiệp với khách hàng mục tiêu

 

* Nội dung đào tạo

  • Kiến thức cơ sở

     - Marketing căn bản

     - Phân tích dữ liệu

     - Phát triển sản phẩm và dịch vụ

  • Kiến thức chung của ngành

     - Quản trị marketing

     - Marketing truyền thông

     - Chiến lược sản phẩm

  • Kiến thức chuyên sâu

     - Quan hệ công chúng

     - Các xu hướng tiếp thị

     - Tổ chức sự kiện

 

* Bằng cấp

Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Marketing

* Kỹ năng mềm bổ trợ

- Kỹ năng đàm phán, thương lượng

- Kỹ năng lập kế hoạch

- Kỹ năng làm việc nhóm

 

* Cơ hội nghề nghiệp

- Chuyên viên nghiên cứu thị trường

- Chuyên viên Quan hệ công chúng

- Chuyên viên phát triển sản phẩm, thương hiệu

- Cán bộ nghiên cứu hoạch định chiến lược marketing

123565