GIỚI THIỆU
GIỚI THIỆU
 
Phòng Truyền thông được tách ra từ Phòng Tư vấn Tuyển sinh - Truyền thông, là đơn vị phụ trách các hoạt động truyền thông, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Nhà trường đến sinh viên và quảng bá hình ảnh - thương hiệu của HUTECH đến xã hội, cộng đồng.
 
>>> QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP
 
Theo Quyết định số 356/QĐ-ĐKC của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), ngày 01/5/2010, Phòng Tư vấn Tuyển sinh - Truyền thông được thành lập. Từ ngày 01/02/2021, nhằm củng cố và chuyên môn hóa công tác của từng đơn vị chức năng, Phòng Truyền thông được tách ra thành một đơn vị độc lập, tiếp tục phụ trách hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh - thương hiệu HUTECH với nhiều chiến lược mới, phù hợp cho giai đoạn vươn mình, phát triển của Trường.
 
>>> CHỨC NĂNG

- Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu và là đầu mối chủ trì công tác lập kế hoạch, chiến lược tuyên truyền thông tin, xây dựng và phát triển thương hiệu HUTECH;
- Đề xuất chiến lược nhằm tăng cường mức độ nhận diện thương hiệu trong xu thế tự chủ đại học, phù hợp với mục tiêu chiến lược chung của Nhà trường;
- Xây dựng, quảng bá và phát triển thương hiệu HUTECH, tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa Nhà trường và xã hội.
 
>>> NHIỆM VỤ

- Truyền thông nội bộ:
+ Truyên truyền tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh đến sinh viên
+ Đăng tải các thông báo về chủ trương, chính sách, quy định của Nhà trường đến sinh viên
+ Đưa tin các sự kiện, hoạt động của Nhà trường và các đơn vị trên các kênh

- Quản lý, xây dựng và phát triển nội dung các kênh truyền thông:
+ Quản lý nội dung website, fanpage, youtube HUTECH và các trang con
+ Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển nội dung trên các kênh
+ Thực hiện các sản phẩm truyền thông đa phương tiện (hình ảnh, video clip,...) phục vụ truyền thông, thương hiệu, tuyển sinh
+ Phụ trách ghi hình, quay phim các sự kiện, xử lý hậu kỳ trước khi xuất bản
+ Xây dựng kịch bản các vidieo, phóng sự

- Marketing:
+ Quảng bá hình ảnh, thương hiệu HUTECH đến cộng đồng
+ Xây dựng các chiến lược phát triển thương hiệu, phục vụ công tác tuyển sinh
+ Chăm sóc sinh viên thông qua các kênh tư vấn trực tuyến

- Truyền thông báo chí:
+ Phụ trách đăng quảng cáo trên báo giấy, cẩm nang tuyển sinh - hướng nghiệp
+ Phụ trách đăng bài PR trên các trang báo điện tử
+ Quan hệ, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, truyền thông

- Thiết kế nhận diện thương hiệu:
+ Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu HUTECH
+ Thiết kế cẩm nang, sổ tay và các ấn phẩm khác
+ Thiết kế các sản phẩm phục vụ công tác tuyển sinh, truyền thông của Nhà trường và các đơn vị
+ Thiết kế trang trí cơ sở vật chất

- Biên soạn ấn phẩm:
Triển khai biên soạn nội dung các ấn phẩm phục vụ công tác tuyển sinh, đón tân sinh viên nhập học, kiểm định chất lượng và kỷ niệm trọng đại của Nhà trường.
 
>>> LÃNH ĐẠO

 
TS. Nguyễn Quốc Anh
Kiêm Trưởng phòng
- Chỉ đảo và phụ trách chung
ThS. Nguyễn Thị Xuân Dung
Phó Trưởng phòng
- Phụ trách truyền thông, media, ấn phẩm
ThS. Nguyễn Trần Ngọc Phương
Phó Trưởng phòng
- Phụ trách marketing, thương hiệu, thiết kế
14592274

Các tin khác