Link đăng ký GVHD & tên đề tài Đồ án tốt nghiệp - Từ Hk2 năm học 19-20
Link đăng ký GVHD & tên đề tài Đồ án tốt nghiệp - Từ Hk2 năm học 19-20

Sinh viên bấm vào đường link sau để đăng ký GVHD và tên đề tài đồ án tốt nghiệp (Link này chỉ mở trong thời gian đăng ký Viện đã thông báo)

https://docs.google.com/forms/d/1coO2KKhYS7GOM8gpdfA1XXwqz5LILCqQnkeqbuVaeE8/edit
 
14583657