Giới thiệu Trung tâm Đào tạo từ xa HUTECH

Trung tâm Đào tạo từ xa HUTECH được thành lập theo Quyết định số 18/QĐ-HĐQT ngày 23/03/2012 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nhà trường.

* Chức năng, nhiệm vụ

-    Tạo cơ hội học tập chủ động cho học viên nhằm nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng nghiên cứu sáng tạo ở bậc đại học cho các học viên không có điều kiện học tập trung tại trường.
-    Sau khi tốt nghiệp, học viên có khả năng đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường lao động. Ngoài kiến thức chuyên môn, chương trình đào tạo của trường rất chú trọng đến việc đào tạo các kỹ năng ứng dụng để thực hiện các công việc cụ thể của người trực tiếp làm công tác quản lý kinh doanh.
-    Trình độ chuyên môn được nâng cao song song với cải thiện chất lượng cuộc sống, đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

* Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo Đại học từ xa, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh của HUTECH cung cấp những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh cùng kỹ năng chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý kinh tế, tài chính. Ra trường, học viên có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược và lập kế hoạch kinh doanh, tạo dựng doanh nghiệp, điều hành, quản lý các hoạt động, dịch vụ của công ty, doanh nghiệp.

* Giá trị bằng cấp

Văn bằng, chứng chỉ của hình thức giáo dục từ xa do HUTECH cấp là văn bằng thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, được Nhà nước đảm bảo về tính pháp lý và giá trị sử dụng như văn bằng của các loại hình giáo dục khác. Học viên sau khi tốt nghiệp được học lên Thạc sỹ, Tiến sỹ trong nước và các chương trình đào tạo Quốc tế.

*Thời gian học:

Các buổi học tập trung - thi, kiểm tra của chương trình chỉ vào chiều thứ 7,  ngày Chủ nhật để mang đến sự thuận tiện trong việc sắp xếp công việc và kế hoạch học tập cá nhân của học viên.

0