KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THUẬT CLB Olympic Tin Học HUTECH NĂM HỌC 2019 - 2020
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THUẬT CLB Olympic Tin Học HUTECH NĂM HỌC 2019 - 2020
 
STTChương trìnhThời gian triển khaiĐịa điểm
1Gặp mặt đầu năm CLB09/2019Cơ sở A
2Sinh hoạt nhóm Lập trình cơ bản10/2019Cơ sở A
3Kỳ thi Lập trình cá nhân tháng 1010/2019Cơ sở E
4Hội thảo chuyên đề: Python11/2019Cơ sở A
5Sinh hoạt nhóm CTDL>12/2019Cơ sở E
6Seminar: Kỹ thuật Lập trình12/2019Cơ sở A
7Kỳ thi Lập trình cá nhân tháng 1212/2019Cơ sở E
8Sinh hoạt nhóm CTDL>01/2020Cơ sở E
9Tổng kết hoạt động HK I02/2020Cơ sở A
10Sinh hoạt nhóm Lý thuyết đồ thị03/2020Cơ sở E
11Seminar: Các thuật toán sắp xếp03/2020Cơ sở A
12Kỳ thi lập trình cá nhân tháng 0404/2020Cơ sở E
13Sinh hoạt nhóm Kỹ thuật Lập trình04/2020Cơ sở A
14Seminar: Các thuật toán tìm đường trên đồ thị04/2020Cơ sở E
15Ôn tập dự thi Olympic Tin học HUTECH05/2020Cơ sở A
16Sinh hoạt nhóm Lý thuyết đồ thị05/2020Cơ sở E
17Sinh hoạt nhóm Kỹ thuật Lập trình05/2020Cơ sở E
18Ôn tập thi học kỳ II06/2020Cơ sở A
19Kỳ thi lập trình cá nhân tháng 0606/2020Cơ sở A
20Tổng kết hoạt động Câu lạc bộ07/2020Cơ sở A
14577610