Thông báo gặp mặt các bạn làm DACS/ Đồ Án Thực Tập do thầy Nguyễn Mạnh Hùng hướng dẫn
Thông báo:
Đối với các bạn làm đồ án cơ sở/ đồ án thực tập tốt nghiệp sẽ gặp thầy Nguyễn Mạnh Hùng tại cơ sở E vào lúc 13h 00 chiều thứ 2 ngày 25 tháng 3 năm 2019 để nghe phổ biến về DACS hoặc đồ án thực tập tốt nghiệp.
Có điểm danh/ ký tên hàng tuần. Các bạn vui lòng đi đúng giờ quy định
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với thầy Hùng
----------------------------
Nguyễn Mạnh Hùng
Phone: 03 5678 1111
Mail: mrhung189@gmail.com
14575111