THÔNG BÁO Về việc đăng ký Học kỳ doanh nghiệp K.QTKD HK1B NH 2022-2023

- CÁC BẠN LƯU Ý: THÔNG BÁO NÀY ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ SINH VIÊN KHÓA 19,20,21 NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, QUẢN TRỊ NHÂN LỰC, LOGISTICS & QLCCƯ.

-  CÁC BẠN ĐỌC KỸ THÔNG BÁO, KHOA LIÊN TỤC CẬP NHẬT THÔNG TIN CÁC DOANH NGHIỆP CÓ NHU CẦU TUYỂN THỰC TẬP SINH.
THÔNG BÁO Về việc đăng ký Học kỳ doanh nghiệp K.QTKD HK1B NH 2022-2023 7THÔNG BÁO Về việc đăng ký Học kỳ doanh nghiệp K.QTKD HK1B NH 2022-2023 8THÔNG BÁO Về việc đăng ký Học kỳ doanh nghiệp K.QTKD HK1B NH 2022-2023 9THÔNG BÁO Về việc đăng ký Học kỳ doanh nghiệp K.QTKD HK1B NH 2022-2023 10THÔNG BÁO Về việc đăng ký Học kỳ doanh nghiệp K.QTKD HK1B NH 2022-2023 11THÔNG BÁO Về việc đăng ký Học kỳ doanh nghiệp K.QTKD HK1B NH 2022-2023 12THÔNG BÁO Về việc đăng ký Học kỳ doanh nghiệp K.QTKD HK1B NH 2022-2023 13THÔNG BÁO Về việc đăng ký Học kỳ doanh nghiệp K.QTKD HK1B NH 2022-2023 14THÔNG BÁO Về việc đăng ký Học kỳ doanh nghiệp K.QTKD HK1B NH 2022-2023 15THÔNG BÁO Về việc đăng ký Học kỳ doanh nghiệp K.QTKD HK1B NH 2022-2023 16

14603884