Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

 

* Giới thiệu:

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống là ngành học chuyên sâu về lĩnh vực quản lý khách sạn - nhà hàng trong phương diện văn hóa ẩm thực với công việc cụ thể là quản lý các khâu ẩm thực, yến tiệc, hội nghị, sự kiện,...

 

Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 12

 

Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 18

* Nội dung đào tạo

  • Kiến thức cơ sở

                - Quản trị học

                - Marketing căn bản

                - Tổng quan du lịch

  • Kiến thức chung của ngành

                - Quản trị chất lượng dịch vụ

                - Kỹ năng tổ chức hội nghị và sự kiện

                - Tâm lý du khách

  • Kiến thức chuyên sâu

                - Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

                - Giám sát nhà hàng

                - Kỹ thuật chế biến các món ăn Á - Âu

 

* Bằng cấp:

Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

 

* Kỹ năng mềm bổ trợ:

- Kỹ năng lập kế hoạch

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng tư duy sáng tạo

Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 52

 

Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 58

* Cơ hội nghề nghiệp:

 - Chuyên viên tổ chức sự kiện ẩm thực trong các nhà hàng - khách sạn

- Chuyên viên tư vấn, tổ chức và điều hành tại các chuỗi nhà hàng, trung tâm hội nghị

- Quản lý nhà hàng, Quản lý dịch vụ ẩm thực cho các nhà hàng - khách sạn

0