Mẫu Đơn xin tham gia HKDN dành cho SV hệ ĐH Ngành Khách sạn và Nhà hàng Khóa 2016
Sinh viên tải biểu mẫu ở file đính kèm (Lưu ý CHỌN ĐÚNG NGÀNH để tải về).
-------------------
Thông tin về việc triển khai HKDN, sinh viên truy cập đường link sau để xem: 
http://www.hutech.edu.vn/khoaqtnhks/sinh-vien-khoa/thong-bao/14562745-thong-bao-trien-khai-hkdn-cho-sinh-vien-he-dh-nganh-khach-san-va-nha-hang-khoa-2016
14562744