Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2027

Chiều 13/5, Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024- 2027, nhằm tổng kết đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ cũ và tiến tới đề ra các nhiệm vụ, phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới.
Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2027 16
Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2027 22
Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024- 2027
Đại hội có sự tham dự của các Đại biểu trong và ngoài Trường cùng các Đại biểu đại diện cho các Đoàn viên, sinh viên của Khoa. Cụ thể Đại hội có sự góp mặt của TS. Huỳnh Ngọc Anh - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Đ/c Lê Phạm Tuấn Cường - Cán bộ Văn phòng Thành Đoàn TP.HCM, Đ/c Võ Xuân Đạt - Bí thư Đoàn trường, Đ/c Lê Ngọc Thanh An - Phó Bí thư Đoàn trường; Đ/c Lê Minh Vũ - Phó Bí thư Đoàn trường; Đ/c Trần Thị Quỳnh Anh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội Sinh viên trường; Đ/c Huỳnh Vũ Bằng - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường cùng các đồng chí Bí thư Đoàn Viện qua các thời kỳ.
Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2027 48Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2027 50
Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2027 53Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2027 55
Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2027 58Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2027 60
Chương trình có sự tham dự của nhiều thầy, cô đại diện HUTECH và Thành đoàn TP.HCM
Chương trình có sự tham dự của đông đảo Đoàn viên Khoa Quản trị kinh doanh
Tại đây, Đại hội đã tiến hành thảo luận, báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2024 và góp ý phương hướng, nhiệm vụ hoạt động cho nhiệm kỳ 2024-2027. Tiếp thu những ý kiến đóng góp từ Đại biểu tham dự, sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Khoa và Đại diện Ban Thường vụ Đoàn trường, Đại hội đã nhất trí bầu chọn Ban Chấp hành Đoàn Khoa nhiệm kỳ 2024-2027 cụ thể như sau:

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đ/c Hoàng Ngọc Minh Nguyên

Bí thư

2

Đ/c Lê Nguyễn Thuý Hiền

Phó Bí thư

3

Đ/c Trần Đình Nhân

Phó Bí thư

4

Đ/c Trần Nguyễn Gia Bảo

Uỷ viên

5

Đ/c Lê Thị Ý Duyên

Uỷ viên

6

Đ/c Dương Thành Luân

Uỷ viên

7

Đ/c Nguyễn Ngọc Linh

Uỷ viên

8

Đ/c Đoàn Thị Kim Ngân

Uỷ viên

9

Đ/c Phạm Thị Phương Thanh

Uỷ viên

10

Đ/c Huỳnh Phương Trâm

Uỷ viên

11

Đ/c Lý Thanh Trọng

Uỷ viênKhoa Quản trị kinh doanh tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2027 270
Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2027 275Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2027 277
Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2027 280Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2027 282
Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2027 285Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2027 287
Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2027 290Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2027 292
Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2027 293
Chương trình diễn ra tại Saigon Campus thu hút đông đảo sinh viên tham dự 

Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2027 301
Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2027 306Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2027 308
Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2027 311Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2027 313
Các bạn sinh viên tiến hành điền phiếu bầu chọn Ban Chấp hành Đoàn Khoa nhiệm kỳ 2024-2027

Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2027 320
Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2027 325Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2027 327
Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2027 330Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2027 332
Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2027 333
Sinh viên tiến hành bỏ phiếu bầu chọn
Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2027 344Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2027 346
Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2027 349Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2027 351
Đại hội tiến hành công tác  kiểm phiếu bầu chọn
Trong khuôn khổ chương trình, Đại hội tiến hành khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua. Bên cạnh đó, với tinh thần làm việc nghiêm túc, kỷ cương, trách nhiệm, Đại hội thẳng thắn báo cáo, kiểm điểm cá nhân, tập thể chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2027 368
Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2027 371
Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2027 375
Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2027 378
Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2027 379
Đại hội tiến hành khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Tin rằng với những nội dung, phương hướng hoạt động được thông qua tại Đại hội sẽ là cơ sở để Ban Chấp hành Đoàn Khoa Quản trị kinh doanh nhiệm kỳ 2024-2027 hoạt động hiệu quả, giữ vững vai trò là một trong những nhân tố chủ chốt thực hiện công tác Đoàn và phong trào sinh viên HUTECH ngày càng phát triển.

Tin: Anh Hào
Ảnh: Trọng Khang 
TT. Truyền thông 
14616877
Các tin khác
CLB Văn hoá - Văn nghệ, CLB Thể dục - Thể thao tham gia Hội trại Tập huấn Câu lạc bộ HUTECH lần 3 từ 08 - 09/6 tới Tháng 6 tới đây, tập thể Ban chủ nhiệm và thành viên các CLB Văn hoá - Văn nghệ, Thể dục - Thể thao HUTECH sẽ được thoả sức vui chơi, kết nối và...
Khoa Hàn Quốc học vinh danh nhiều sinh viên tiêu biểu và tổ chức buổi giao lưu cùng cựu sinh viên Ngày 23/5, Khoa Hàn Quốc học HUTECH tổ chức Hội nghị tuyên dương sinh viên tiêu biểu nhằm ghi nhận những nỗ lực của sinh viên trong HKI năm học...
Hội nhập, gắn kết với bạn bè “xứ cờ hoa” cùng sinh viên Khoa Tiếng Anh Ngày 23/5, sinh viên Khoa Tiếng Anh HUTECH đã có buổi giao lưu văn hoá, tìm hiểu về tiểu bang Texas (Hoa Kỳ) cùng 07 công dân Mỹ từ nhiều ngành...
Lộ diện Top 12 thí sinh xuất sắc tiến vào Chung kết Gala văn nghệ “Amazing Concert” Ngày 22/5, vòng Sơ loại cuộc thi Gala văn nghệ chủ đề “Amazing Concert” năm học 2023-2024 do Khoa Tài chính - Thương mại Trường Đại học Công nghệ...
Sinh viên HUTECH chính thức Đánh giá rèn luyện HKII, năm học 2023-2024 từ ngày 07/6 Từ ngày 07/6 - 27/6, sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) sẽ bắt đầu Đánh giá rèn luyện (ĐGRL) HKII, năm học 2023-2024.
Sinh viên HUTECH cập nhật giải pháp bảo vệ sức khoẻ lúc giao mùa tại HUTECH Beside You ngày 30/5 tới Ngày 30/5 tới đây, chương trình HUTECH Beside You số 06 sẽ mang đến cho sinh viên HUTECH nhiều “tips” hay để chủ động phòng tránh và bảo vệ sức...
widget avatar
Đại học HUTECH

HUTECH chào bạn!
Mời bạn gửi thắc mắc của mình tại đây để được giải đáp nhanh chóng nhé!

×