Từ 16/12, sinh viên HUTECH bắt đầu đánh giá rèn luyện Học kỳ I năm học 2019 - 2020
Điểm rèn luyện là một trong những tiêu chí quan trọng để xét khen thưởng, xét học bổng trong quá trình học tập, đồng thời là căn cứ quan trọng để sinh viên sau khi ra trường thể hiện bản thân trước nhà tuyển dụng. Tại trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), điểm rèn luyện dùng để đánh giá và phân loại kết quả rèn luyện của sinh viên theo từng học kỳ, từng năm học và toàn khóa học.
 
Đến hẹn lại lên, đợt đánh giá rèn luyện Học kỳ I năm học 2019 – 2020 của trường sẽ được khởi động từ ngày 16/12. Đợt đánh giá dành cho toàn thể sinh viên các Khóa 2016, 2017, 2018, 2019 (hệ Đại học chính quy ban ngày).

 

Từ 16/12, sinh viên HUTECH bắt đầu đánh giá rèn luyện Học kỳ I năm học 2019 - 2020
 
Sinh viên thực hiện đánh giá rèn luyện trực tuyến tại Link: sinhvien.hutech.edu.vn --> Chọn mục “Thông tin sinh viên” để cập nhật thông tin địa chỉ ngoại trú và --> Chọn mục “Đánh giá rèn luyện”, đợt “Học kỳ 1 năm học 2019 – 2020” để thực hiện đánh giá rèn luyện cá nhân. Toàn bộ quy trình hướng dẫn đánh giá rèn luyện chi tiết, các bạn sinh viên cập nhật tại File đính kèm bên dưới (HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN). Thời gian thực hiện từ 16/12/2019 đến 05/01/2020.

 

Thang điểm xếp loại đánh giá rèn luyện chi tiết
 
Theo đó, thời gian được xem xét tính điểm rèn luyện cho các hoạt động là từ 01/08/2019 đến 05/01/2020. Sinh viên cập nhật minh chứng, hình ảnh các hoạt động mà mình tham gia trong thời gian trên.

 

Quy trình Đánh giá rèn luyện tại HUTECH
 
Trong quá trình thực hiện đánh giá, sinh viên có nhu cầu khôi phục lại mật khẩu sẽ đăng nhập tại: https://forms.gle/NoiddRh8ibe3uHsc6. Trong đó, mật khẩu được khôi phục là MSSV + 2 số cuối năm sinh. Ví dụ: MSSV 1611200786, sinh năm 1998, mật khẩu khôi phục là 161120078698.
 
Thông tin hỗ trợ vui lòng liên hệ:
Email: congtacsinhvien@hutech.edu.vn
Điện thoại: (028) 35120 785
Hoặc trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên (A01.01, Trụ sở chính), gặp thầy Thành.

Tin: Kim Thoa
Phòng Công tác Sinh viên

 
14580460