Cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các Khoa/Viện sôi nổi tham gia tập huấn kỹ năng

Hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tổ chức chuỗi hoạt động tập huấn cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các Khoa/Viện năm 2022 từ ngày 26 đến 29/5 vừa qua với nhiều nội dung thiết thực, ý nghĩa.

Trong đó, vào ngày 26/5, gần 150 cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt mới nhận nhiệm vụ sau Đại hội các Khoa/Viện năm 2022 đã tham gia buổi tập huấn chuyên đề “Thể thức văn bản Đoàn - Hội” do ThS. Nguyễn Gia Huy - Bí thư Đoàn Trường trình bày. Tại đây, cán bộ Đoàn - Hội được nghe những chia sẻ, đúc rút kinh nghiệm trong công tác xây dựng kế hoạch, công văn, thông báo,... qua đó nắm vững chức năng của các loại văn bản để triển khai tốt hơn.

 
Cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các Khoa/Viện sôi nổi tham gia tập huấn kỹ năng 10 
Trước chuỗi tập huấn ngoại khóa, các cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt đã tham gia buổi tập huấn chuyên đề “Thể thức văn bản Đoàn - Hội”

Trong hai ngày 28 và 29/5, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên HUTECH tiếp tục tổ chức chuỗi tập huấn ngoại khóa diễn ra tại khu du lịch Suối Mơ (Đồng Nai). Gần 150 cán bộ Đoàn - Hội được chia làm 06 đội với 06 chủ đề khác nhau, gồm 05 chủ đề tương ứng 05 tiêu chí Sinh viên 5 tốt (Thể lực, Học tập, Hội nhập, Đạo đức, Tình nguyện) và 01 chủ đề gắn với Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Các thử thách được đưa ra nhằm kích thích khả năng thích ứng, sáng tạo, kỹ năng thuyết trình cũng như nâng cao kiến thức về các chủ đề. Các đội đã nhiệt tình tham gia, phối hợp và hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ.
 
Cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các Khoa/Viện sôi nổi tham gia tập huấn kỹ năng 29Cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các Khoa/Viện sôi nổi tham gia tập huấn kỹ năng 31
Cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các Khoa/Viện sôi nổi tham gia tập huấn kỹ năng 34Cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các Khoa/Viện sôi nổi tham gia tập huấn kỹ năng 36
Cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các Khoa/Viện sôi nổi tham gia tập huấn kỹ năng 39Cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các Khoa/Viện sôi nổi tham gia tập huấn kỹ năng 41
150 cán bộ Đoàn - Hôi được chia làm 06 đội tham gia Tập huấn
 
Cùng với đó, trò chơi vận động team building, hoạt động văn nghệ, hóa trang, lửa trại,... trở thành dịp để các bạn cán bộ Đoàn - Hội giao lưu, gắn kết với nhau, qua đó nâng cao tinh thần tập thể, học hỏi kỹ năng làm việc nhóm, tổ chức sự kiện.
 
Cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các Khoa/Viện sôi nổi tham gia tập huấn kỹ năng 57Cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các Khoa/Viện sôi nổi tham gia tập huấn kỹ năng 59
Cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các Khoa/Viện sôi nổi tham gia tập huấn kỹ năng 62Cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các Khoa/Viện sôi nổi tham gia tập huấn kỹ năng 64
Cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các Khoa/Viện sôi nổi tham gia tập huấn kỹ năng 67Cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các Khoa/Viện sôi nổi tham gia tập huấn kỹ năng 69
Các bạn đã có dịp giao lưu, gắn kết với nhau thông qua các trò chơi vận động team building, hoạt động văn nghệ, hóa trang, lửa trại,...

Dự kiến, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức vào ngày 22/7 và 23/7 tới. Nhiều chuyên đề, hoạt động tập huấn sẽ tiếp tục triển khai để nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các Khoa/Viện trước thềm Đại hội.

Một số hình ảnh tại
chuỗi tập huấn ngoại khóa, các cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt:
 
Cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các Khoa/Viện sôi nổi tham gia tập huấn kỹ năng 95

Cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các Khoa/Viện sôi nổi tham gia tập huấn kỹ năng 98

Cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các Khoa/Viện sôi nổi tham gia tập huấn kỹ năng 101

Cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các Khoa/Viện sôi nổi tham gia tập huấn kỹ năng 104

Cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các Khoa/Viện sôi nổi tham gia tập huấn kỹ năng 107

Cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các Khoa/Viện sôi nổi tham gia tập huấn kỹ năng 110

Cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các Khoa/Viện sôi nổi tham gia tập huấn kỹ năng 113

Cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các Khoa/Viện sôi nổi tham gia tập huấn kỹ năng 116

Cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các Khoa/Viện sôi nổi tham gia tập huấn kỹ năng 119

Cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các Khoa/Viện sôi nổi tham gia tập huấn kỹ năng 122

Cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các Khoa/Viện sôi nổi tham gia tập huấn kỹ năng 125

Cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các Khoa/Viện sôi nổi tham gia tập huấn kỹ năng 128

Cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các Khoa/Viện sôi nổi tham gia tập huấn kỹ năng 131

Cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các Khoa/Viện sôi nổi tham gia tập huấn kỹ năng 134

Cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các Khoa/Viện sôi nổi tham gia tập huấn kỹ năng 137

Cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các Khoa/Viện sôi nổi tham gia tập huấn kỹ năng 140

Cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các Khoa/Viện sôi nổi tham gia tập huấn kỹ năng 143

Cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các Khoa/Viện sôi nổi tham gia tập huấn kỹ năng 146

Cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các Khoa/Viện sôi nổi tham gia tập huấn kỹ năng 149

Cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các Khoa/Viện sôi nổi tham gia tập huấn kỹ năng 152

Tin & Ảnh: Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên HUTECH
Phòng Truyền thông
14601960