Sinh viên HUTECH đăng ký học phần và đóng học phí Học kỳ 2 năm học 2023-2024 từ ngày 27/11

Phòng Đào tạo Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thông báo đến sinh viên Đại học chính quy, Đại học liên thông, Đại học văn bằng 2 về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 2 năm học 2023-2024. Đợt đăng ký đầu tiên sẽ bắt đầu từ ngày 27/11/2023.

Nội dung đăng ký học phần Học kỳ 2 năm học 2023-2024

- Các học phần bắt buộc trong học kỳ sẽ được Phòng Đào tạo đăng ký sẵn cho sinh viên.

- Sinh viên đăng ký học phần tự chọn (chính khóa) và đăng ký học lại, học vượt vào các lớp không bị trùng lịch với thời khóa biểu chính khóa.

- Sinh viên xem thời khóa biểu được công bố tại website http://daotao.hutech.edu.vn/ vào mục Thời khóa biểu và ghi nhớ mã nhóm của lớp học phần trước khi thực hiện đăng ký. Sinh viên được quyền tự do đăng ký các học phần thuộc chương trình đào tạo theo ngành và khóa học của mình.

Sinh viên HUTECH đăng ký học phần và đóng học phí Học kỳ 2 năm học 2023-2024 từ ngày 27/11 23
Sinh viên HUTECH thực hiện đăng ký học phần đợt 1 từ 27/11
 
Hình thức đăng ký học phần

Sinh viên đăng ký học phần trực tuyến tại địa chỉ http://daotao.hutech.edu.vn/  bằng cách đăng nhập tài khoản cá nhân như sau:

Tên tài khoản (account): mã số sinh viên
Mật khẩu mặc định (password): mã số sinh viên và ngày tháng năm sinh theo định dạng ddmmyyyy (dành cho những sinh viên truy cập vào tài khoản lần đầu tiên)

Ví dụ: Sinh viên Nguyễn Văn A có Mã số sinh viên là 1611145234 thì đây là tên tài khoản, ngày tháng năm sinh là 01/10/1993 thì nhập mật khẩu là 01101993.

*Lưu ý: Ngay sau khi đăng nhập thành công, sinh viên cần khai báo email (bắt buộc) và đổi mật khẩu mặc định thành mật khẩu riêng để bảo mật cho tài khoản cá nhân của mình. Nếu sinh viên không khai báo email và đổi mật khẩu mặc định, sẽ không thể thực hiện được bất kỳ thao tác nào khác trên tài khoản cá nhân. Trong trường hợp đăng nhập tài khoản không thành công, sinh viên liên hệ Phòng Công tác sinh viên để được hỗ trợ cấp lại mật khẩu mới.

Thời hạn đăng ký học phần tự chọn và đăng ký học lại, học vượt

>>> Đăng ký học phần tự chọn và đăng ký học lại

- Sinh viên tự đăng ký học phần tự chọn và đăng ký học lại trực tuyến từ 09h00 ngày 27/11 đến 23h00 ngày 13/12/2023 với các đợt đăng ký học phần chính thức như sau:
  • Đợt 1: dành cho sinh viên ĐH chính quy Khóa 2021 các Khoa Khoa học xã hội và Quan hệ công chúng, Hàn Quốc học, Trung Quốc học, Công nghệ thông tin, Kiến trúc - Mỹ thuật, Tiếng Anh, Luật, Hệ thống thông tin quản lý, Điều dưỡng và Xét nghiệm; Viện Kỹ thuật: từ ngày 27/11 - 30/11/2023.
  • Đợt 2: dành cho sinh viên ĐH chính quy Khóa 2021 các Khoa Quản trị kinh doanh, Marketing - Kinh doanh quốc tế, Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn, Tài chính - Thương mại, Nhật Bản học, Xây dựng, Truyền thông và Thiết kế, Thú y - Chăn nuôi; Viện Khoa học ứng dụng, Âm nhạc và Nghệ thuật: từ ngày 29/11 - 02/12/2023.
  • Đợt 3: dành cho sinh viên ĐH chính quy Khóa 2022 các Khoa Khoa học xã hội và Quan hệ Công chúng, Hàn Quốc học, Trung Quốc học, Công nghệ thông tin, Kiến trúc - Mỹ thuật, Tiếng Anh, Luật, Hệ thống thông tin quản lý, Điều dưỡng và Xét nghiệm; Viện Kỹ thuật: từ ngày 01/12 - 04/12/2023.
  • Đợt 4: dành cho sinh viên ĐH chính quy Khóa 2022 các Khoa Quản trị kinh doanh, Marketing - Kinh doanh quốc tế, Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn, Tài chính - Thương mại, Nhật Bản học, Xây dựng, Truyền thông và Thiết kế, Thú y - Chăn nuôi; Viện Khoa học ứng dụng, Âm nhạc và Nghệ thuật: từ ngày 03/12 - 06/12/2023.
  • Đợt 5: dành cho sinh viên ĐH chính quy Khóa 2023 các Khoa Khoa học xã hội và Quan hệ Công chúng, Hàn Quốc học, Trung Quốc học, Công nghệ thông tin, Kiến trúc - Mỹ thuật, Tiếng Anh, Luật, Hệ thống thông tin quản lý, Điều dưỡng và Xét nghiệm; Viện Kỹ thuật; Trung tâm Giáo dục thể chất: từ ngày 05/12 - 08/12/2023.
  • Đợt 6: dành cho sinh viên ĐH chính quy Khóa 2023 các Khoa Quản trị kinh doanh, Marketing - Kinh doanh quốc tế, Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn, Tài chính - Thương mại, Nhật Bản học, Xây dựng, Truyền thông và Thiết kế, Thú y - Chăn nuôi; Viện Khoa học ứng dụng, Âm nhạc và Nghệ thuật: từ ngày 07/12 - 10/12/2023.
  • Đợt 7: dành cho sinh viên ĐH chính quy từ Khóa 2020 trở về trước (không bao gồm sinh viên Khoa Dược và Viện Công nghệ Việt - Nhật): từ ngày 09/12 - 12/12/2023.
  • Đợt 8: dành cho sinh viên ĐH chính quy các khóa của Khoa Dược, Viện Công nghệ Việt - Nhật; sinh viên ĐH liên thông, ĐH văn bằng hai: từ ngày 10/12 - 13/12/2023.
 
- Phòng Đào tạo thông báo kết quả đăng ký học phần tự chọn (các lớp được mở và các lớp bị hủy) tại địa chỉ http://daotao.hutech.edu.vn/: từ 09h00 ngày 15/12/2023.

- Sinh viên đăng ký điều chỉnh đối với các lớp học phần tự chọn bị hủy và đăng ký học phần bổ sung: từ 09h00 ngày 15/12 đến 23h00 ngày 18/12/2023, hình thức đăng ký trực tuyến.

Sinh viên HUTECH đăng ký học phần và đóng học phí Học kỳ 2 năm học 2023-2024 từ ngày 27/11 133
 Sinh viên theo dõi và cập nhật kịp thời các thông báo để hoàn thành đăng ký 
>>>Đăng ký học vượt

Sinh viên xem Chương trình đào tạoDanh mục học phần tương đương để kiểm tra điều kiện học phần học trước, học phần song hành và tự đăng ký học vượt trực tuyến trong thời hạn đăng ký học phần chính thức. Sinh viên cần liên hệ Khoa/Viện quản lý ngành để được tư vấn về chương trình đào tạo trước khi đăng ký học phần.

Thời hạn hủy đăng ký học phần và rút đăng ký học phần

>>>Hủy đăng ký học phần

- Sinh viên được quyền hủy đăng ký học phần theo nguyện vọng cá nhân theo hướng dẫn tại trang đăng ký học phần. Sinh viên không phải đóng học phí các học phần đã được chấp nhận hủy đăng ký. Việc hủy học phần cần thực hiện trước khi đóng học phí.

- Trường hợp sinh viên được phê duyệt bảo lưu kết quả học tập, chuyển điểm hoặc miễn học đối với các học phần bắt buộc đã được Phòng Đào tạo đăng ký sẵn trong tài khoản cá nhân, sinh viên cần hủy các học phần này trong thời hạn quy định.

- Thời hạn hủy đăng ký học phần: 21/12/2023 - 03/01/2024.

- Hình thức hủy đăng ký học phần: tại website http://hocvudientu.hutech.edu.vn/

>>>Rút đăng ký học phần

- Phòng Đào tạo giải quyết rút đăng ký học phần cho sinh viên theo hướng dẫn tại trang đăng ký học phần. Việc rút học phần không ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên. Học phí các học phần đã rút không được hoàn lại.

- Thời hạn rút đăng ký học phần: 19/02 - 10/03/2024.

- Hình thức rút đăng ký học phần: tại website http://hocvudientu.hutech.edu.vn/

Thời hạn đóng học phí

Học phí học kỳ = Học phí chính khóa + Học phí học lại + Học phí học vượt

- Từ ngày 21/12/2023: SV truy cập vào tài khoản cá nhân mục Xem học phí, in ra kết quả đăng ký học phần đồng thời kiểm tra số tiền học phí phải đóng. Trường hợp sinh viên có thay đổi sau khi đã ĐKHP (hủy ĐKHP hoặc đăng ký bổ sung) thì sinh viên cần in lại kết quả ĐKHP mới và cập nhật chính xác học phí phải đóng.

- Thời hạn đóng học phí Học kỳ 2: từ ngày 21/12/2023 - 04/01/2024.

- Tất cả sinh viên đóng học phí qua ngân hàng. Để đóng học phí, sinh viên có thể nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng hoặc chuyển khoản vào 1 trong 7 tài khoản của trường mở tại Ngân hàng theo chi tiết sau:
ĐƠN VỊ HƯỞNG: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
SỐ TÀI KHOẢNNGÂN HÀNG
1068 259 999Vietcombank - CN Tân Sơn Nhất
112 000 005 193Vietinbank - Chi nhánh 1 TP.HCM
1600 201 058 790Agribank - Chi nhánh Sài Gòn
119 219 681 270 12Techcombank - Chi nhánh Thắng lợi TP.HCM
315109 9999BIDV - Chi nhánh Phú Nhuận TP.HCM
303 600 888ACB - Chi nhánh TP.HCM
060 180 090 099Sacombank - Chi nhánh Trung Tâm
Nội dung : Họ tên sinh viên, Mã số sinh viên
 
*Lưu ý: Sinh viên không đóng học phí đúng hạn sẽ không có tên trong Danh sách lớp (gồm Danh sách giảng viên dùng để điểm danh và theo dõi tình hình học tập của sinh viên, Danh sách chấm điểm quá trình, Danh sách thi kết thúc học phần).

Nếu không thể đóng học phí đúng hạn vì lý do đặc biệt khó khăn, sinh viên cần làm đơn xin gia hạn đóng học phí theo hướng dẫn của Phòng Tài chính và nộp đơn tại website http://hocvudientu.hutech.edu.vn/ từ ngày 21/12/2023 - 03/01/2024.
Trong thời gian đăng ký học phần, sinh viên gặp khó khăn cần tư vấn, hỗ trợ đăng ký, vui lòng liên hệ tại:

Bộ phận Hỗ trợ học vụ, Trung tâm Tư vấn Tuyển sinh (Phòng B-01.04)
Thời gian làm việc:
Sáng: 7h30-11h30 (Thứ Hai đến Thứ Bảy)
Chiều: 13h30-16h30 (Thứ Hai đến Thứ Sáu)
Tối: 17h00-19h30 (Thứ Hai đến Thứ Sáu)

Saigon Campus - 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Q. Bình Thạnh
Hotline: (028) 5445 2222
TT. Truyền thông
14613974
Các tin khác
HUTECH giành chức Á Quân Giải Bóng đá kỷ niệm 20 năm thành lập SHTP Labs Sáng 29/02, HUTECH đã tham gia giải bóng đá chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao (SHTP Labs)...
[Ảnh] “Rụng tim” với loạt khoảnh khắc năng động, sôi nổi, nhiệt huyết của nữ sinh HUTECH ở mặt trận thể thao Khác với suy nghĩ sân bóng thường là “căn cứ” của các bạn nam, nữ sinh HUTECH không hề chịu thua kém khi luôn tỏ ra vui tươi, tràn đầy năng lượng...
Viện Công nghệ Việt - Nhật gặp gỡ, làm việc cùng Công ty Cổ phần Bưu điện Vận tải Tsukamoto (Nhật Bản) Với mục tiêu mở rộng hợp tác quốc tế, mang lại nhiều chương trình thực tập chất lượng cho sinh viên, ngày 28/2, Viện Công nghệ Việt - Nhật (VJIT)...
“Chất” như sinh viên HUTECH, chẳng ngại thử thách bản thân tại các đấu trường học thuật tầm cỡ Gen Z HUTECH khiến dân tình “tròn mắt” ngưỡng mộ bởi độ “chịu chơi” khi không chỉ lăn xả hết mình tại sân chơi thể thao, nghệ thuật mà còn “chiếm...
Nhiều đề án/ý tưởng độc đáo đã ghi danh tại sân chơi khởi nghiệp HUTECH Startup Wings 2024 Sân chơi khởi nghiệp HUTECH Startup Wings 2024 HUTECH tổ chức hiện đã tiếp nhận các đề án/ý tưởng đầu tiên, trong đó có nhiều đề án/ý tưởng độc...
Viện Công nghệ Việt - Nhật đón tiếp và làm việc cùng Công ty Jobfull Partner và Japan Create (Nhật Bản) Sáng nay (27/02), Viện Công nghệ Việt - Nhật (VJIT) HUTECH đã có buổi tiếp đón và làm việc cùng Công ty Jobfull Partner và Công ty Japan Create...
widget avatar
Đại học HUTECH

HUTECH chào bạn!
Mời bạn gửi thắc mắc của mình tại đây để được giải đáp nhanh chóng nhé!

×