​HUTECH có thêm 06 ngành đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, tỷ lệ tiêu chí đạt yêu cầu đến 94%
Vừa qua (28/5), Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh (VU-CEA) đã ban hành quyết định công nhận 06 ngành của Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục với tỷ lệ tiêu chí đạt yêu cầu từ 88% đến 94%.
 
Quyết định và giấy chứng nhận được ký bởi TS. Trần Đình Quang - Giám đốc VU-CEA với nội dung công nhận 6 ngành đào tạo trình độ Đại học chính quy của HUTECH đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Cụ thể, tỷ lệ tiêu chí đạt yêu cầu của các ngành như sau: ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật xây dựng và Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành cùng đạt 88%; ngành Luật kinh tế và Thiết kế thời trang cùng đạt 90%; ngành Kỹ thuật cơ khí đạt 94%.

 

Giấy chứng nhận của các ngành Luật kinh tế, Kỹ thuật cơ khí và Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành
 
Đây là kết quả từ các đợt khảo sát kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo được thực hiện bởi các đoàn đánh giá ngoài của VU-CEA theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành với 11 tiêu chuẩn và 50 tiêu chí. Các đợt khảo sát diễn ra vào tháng 10/2020 (03 ngành Luật kinh tế, Kỹ thuật cơ khí và Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành) và tháng 12/2020 (03 ngành Kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật ô tô và Thiết kế thời trang).

 

Giấy chứng nhận của các ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật xây dựng và Thiết kế thời trang
 
Với thời gian làm việc 05 ngày/đợt, các đoàn đánh giá ngoài đã tiến hành nghiên cứu hồ sơ minh chứng, quan sát thực tế, làm việc với lãnh đạo Nhà trường, lãnh đạo các đơn vị, phỏng vấn các bên liên quan,… nhằm phân tích những thế mạnh, chỉ ra điểm tồn tại để từ đó đưa ra khuyến nghị để HUTECH tiếp tục phát huy những ưu điểm cũng như kịp thời chỉnh sửa, cải tiến ngày một hoàn thiệt hơn.

 
Các đoàn đánh giá ngoài làm việc tại HUTECH vào tháng 12/2020
 
Tính tới thời điểm hiện tại, HUTECH đã có 13 ngành hoàn thành đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo, trong đó có 10 ngành được công nhận đạt tiêu chuẩn (03 ngành còn lại kết thúc khảo sát vào tháng 3/2021). Các giấy chứng nhận này không chỉ là thành quả thiết kế và ứng dụng hiệu quả chương trình đào tạo dựa trên chuẩn đầu ra, mà còn là động lực để HUTECH tiếp tục nỗ lực nhiều hơn trong công tác đảm bảo chất lượng, tiên phong và xứng tầm với vị thế của đại học hàng đầu trong xu thế tự chủ.

Phòng Truyền thông 
14591805