SV HUTECH sẽ nộp chứng chỉ điều kiện Ngoại ngữ, Tin học bằng hình thức Online
Từ ngày 21/5/2018, các bạn sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy HUTECH có thể nộp chứng chỉ điều kiện Ngoại ngữ và Tin học bằng hình thức online cho phòng Đào tạo – Khảo thí, thay cho hình thức nộp chứng chỉ trực tiếp vẫn được áp dụng từ trước đến nay.

Áp dụng mới nhất này sẽ giúp các bạn sinh viên có quá trình xét tốt nghiệp tiện lợi, chủ động và tiết kiệm thời gian hơn.

Cũng giống như các phần mềm quản lý thông tin E-HUTECH, xác nhận sinh viên trực tuyến, đánh giá rèn luyện trực tuyến,… đã được áp dụng trong thời gian gần đây, hình thức nộp chứng chỉ online nhằm tạo sự tiện lợi và chủ động cho các bạn sinh viên với các thủ tục cần thiết trong quá trình học tập, sinh hoạt và rèn luyện tại trường. 

 
nop-chung-chi-online-hutech
Sinh viên Đại học - Cao đẳng chính quy HUTECH sẽ được nộp chứng chỉ điều kiện theo hình thức online từ ngày 21/5

Cụ thể, hình thức nộp Chứng chỉ online được Phòng Đào tạo – Khảo thí quy định như sau:
1. Đối tượng nộp chứng chỉ:
- Sinh viên Đại học chính quy khóa 2013 ngành Kiến trúc (các lớp 13DKI).
- Sinh viên Đại học chính quy khóa 2014 (trừ các lớp 14DKI, 14DXD, 14DXC).
- Sinh viên Cao đẳng chính quy khóa 2015.

2. Thời gian và cách thức nộp chứng chỉ:
>> Thời gian nộp chứng chỉ: Từ ngày 21/5/2018 – 09/6/2018.
Nếu Sinh viên nộp sau thời gian nêu trên, sẽ phải nộp chứng chỉ kèm đơn đề nghị xét tốt nghiệp trực tiếp tại phòng Đào tạo - Khảo thí và sẽ xét tốt nghiệp trong đợt tiếp theo.
>> Cách thức nộp chứng chỉ:        
- Sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân ở trang http://daotao.hutech.edu.vn / chọn mục NỘP CHỨNG CHỈ và làm theo các bước yêu cầu

 
nop-chung-chi-online-hutech
Bước 1: Sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân


nop-chung-chi-online-hutech
Bước 2: Click vào mục Nộp chứng chỉ

nop-chung-chi-online-hutech
nop-chung-chi-online-hutech
Bước 3: điền đầy đủ thông tin trong mục I và II

 
**Lưu ý:
- Đối với những SV có chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế (1 trong các loại sau: IELTS, TOEIC, TOEFL, UCLES) sẽ nộp trực tiếp bản photo có công chứng tại phòng Đào tạo – Khảo thí để được phê duyệt từng trường hợp cụ thể.
- Các SV khóa cũ nộp chứng chỉ photo có công chứng trực tiếp tại phòng Đào tạo – Khảo thí.
 
 Các quy định về chứng chỉ điều kiện xét tốt nghiệp
 
Đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 2013, khóa 2014; Cao đẳng chính quy khóa 2015:
>> Về yêu cầu chứng chỉ Ngoại ngữ: 
  • Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B Quốc gia
  • Sinh viên ngành tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh phải có chứng chỉ ngoại ngữ 2 trình độ B.
>> Về yêu cầu chứng chỉ Tin học: Sinh viên (trừ ngành Công nghệ thông tin) cần đạt một trong các loại chứng chỉ sau:
  • 01 Chứng chỉ Tin học trình độ B Quốc gia
  • 01 Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao
  • 02 Chứng chỉ Tin học ngắn hạn
  • 01 Chứng chỉ Tin học ứng dụng (chứng chỉ Tin học ứng dụng này thay thế cho 02 chứng chỉ Tin học ngắn hạn).
>> Về đơn vị cấp chứng chỉ:
  • Các chứng chỉ phải do Trường Đại học Công nghệ TP.HCM tổ chức sát hạch và cấp.
  • Các chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế (IELTS, TOEIC, TOEFL, UCLES) sẽ do Hiệu trưởng xem xét, phê duyệt theo từng trường hợp cụ thể.
>> Về thời hạn chứng chỉ:
  • Các chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học do Trường Đại học Công nghệ TP.HCM cấp có giá trị 5 năm kể từ ngày cấp, tính đến thời điểm xét tốt nghiệp.
  • Các chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc tế có giá trị theo thời hạn được ghi trên chứng chỉ.

Phòng Tư vấn - Tuyển sinh - Truyền thông
14570031