Bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển Đại học 2022 từ hôm nay (22/7), thí sinh cần lưu ý gì?
 Từ hôm nay (22/7), thí sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học (không giới hạn số lần) tại cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Thời gian đăng ký, điều chỉnh, bổ sung sẽ kéo dài đến 17h00 ngày 20/8.
 
 
Thời gian điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học bắt đầu từ hôm nay (22/7) đến 17h00 ngày 20/8
 
Theo quy định của Bộ GD&ĐT, việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đối với các phương thức xét tuyển phải thực hiện theo hình thức trực tuyến trên hệ thống http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/ hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Thí sinh sử dụng tài khoản cá nhân đã được cấp để xử lý thông tin (nhập, xem, sửa) thông tin của mình trên hệ thống.
 
Các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành, các phương thức tuyển sinh ở tất cả các trường được xếp thứ tự từ 1 đến hết (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).
 
Khi thực hiện đăng ký nguyện vọng, thí sinh cần lưu ý một số nội dung như sau:
 
Thí sinh đã hoàn thành việc dự tuyển theo các phương thức xét tuyển sớm vẫn phải đăng ký lại nguyện vọng
 
Bộ GD&ĐT quy định, thí sinh đã hoàn thành việc dự tuyển vào các trường theo kế hoạch xét tuyển sớm (xét tuyển học bạ THPT, đánh giá năng lực, chứng chỉ quốc tế, ưu tiên xét tuyển,…) trường hợp đã đủ điều kiện trúng tuyển vẫn phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét trên hệ thống chung của Bộ để được xét tuyển.

 
 
Thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển vẫn phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét trên hệ thống chung của Bộ để được xét tuyển
 
Theo quy định, thí sinh đã dự tuyển vào các trường đại học theo hình thức xét tuyển sớm vẫn phải đăng ký nguyện vọng và được công nhận trúng tuyển theo nguyện vọng cao nhất. Vì vậy, sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh nên đăng ký xét tuyển nguyện vọng theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT trên hệ thống, đồng thời sắp xếp lại các nguyện vọng đã “đủ điều kiện trúng tuyển” theo các phương thức xét tuyển sớm.
 
Lưu ý: Thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển học bạ hoặc xét tuyển điểm thi ĐGNL của HUTECH, nếu mong muốn được công nhận trúng tuyển chính thức, cần đăng ký nguyện vọng đã đủ điều kiện trúng tuyển này ở vị trí nguyện vọng 1. Mã trường của HUTECH là DKC.

Thí sinh không ghi nguyện vọng đã rớt ở các phương thức xét tuyển sớm
 
Theo quy định, thí sinh cần đăng ký nguyện vọng trên hệ thống với đầy đủ các thông tin như sau: thứ tự nguyện vọng (từ cao xuống thấp đối với các ngành thí sinh yêu thích), mã trường, tên trường, mã tuyển sinh, mã phương thức, tên phương thức, mã tổ hợp, tên tổ hợp. Đặc biệt, thí sinh cần lưu ý, khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống chung, các bạn bắt buộc phải ghi rõ mã phương thức tuyển sinh. Hiện Bộ GD&ĐT đã công bố mã đăng ký nguyện vọng đối với 20 phương thức xét tuyển của năm nay.

 
 
Thí sinh cần cẩn trọng khi đưa ra quyết định điều chỉnh nguyện vọng
 
Trong trường hợp thí sinh đã rớt (chưa đủ điều kiện trúng tuyển) ở phương thức xét tuyển sớm nào thì không ghi nguyện vọng đó vào hệ thống khi điều chỉnh nguyện vọng nữa. Chỉ được bổ sung nhiều nguyện vọng ở phương thức xét tuyển điểm thi THPT.
 
Việc đăng ký nguyện vọng của phương thức xét tuyển bằng điểm thi THPT, đồng thời với đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển của các phương thức xét tuyển sớm (không giới hạn số lần) trong thời gian quy định, nên thí sinh cần cẩn trọng đưa ra quyết định xếp thứ tự các nguyện vọng.

Phòng Truyền thông
14602897