Tuyển sinh ĐH 2023: Thí sinh không cần nộp minh chứng về nơi thường trú

-TNO- Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, thí sinh không phải nộp bất kỳ minh chứng nào về nơi thường trú. Nghĩa vụ của các thí sinh là kê khai chính xác, trung thực.
 
Bắt buộc phải ĐKXT trên cổng thông tin tuyển sinh của bộ

Bộ GD-ĐT vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh ĐH, tuyển sinh CĐ ngành giáo dục mầm non (gọi chung là tuyển sinh ĐH), trong đó hướng dẫn thí sinh (TS) chi tiết các công đoạn trong quá trình xét tuyển, từ khi đăng ký xét tuyển (ĐKXT) đến khi xác nhận nhập học.

Từ ngày 10.7 đến 17 giờ ngày 30.7, TS thực hiện ĐKXT theo quy định của cơ sở đào tạo (gọi chung là trường ĐH) về tiêu chí, điều kiện, hồ sơ, quy trình, thời gian dự tuyển tại cổng thông tin tuyển sinh của trường (nếu có). Đồng thời, TS bắt buộc phải ĐKXT trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT hoặc tại cổng dịch vụ công quốc gia, phải nhập tất cả các nguyện vọng (NV) của mình (bao gồm cả các NV xét tuyển sớm). TS không đăng ký NV vào những nhóm ngành, ngành, chương trình đào tạo mà mình không đủ điều kiện để đăng ký.

 
Tuyển sinh ĐH 2023: Thí sinh không cần nộp minh chứng về nơi thường trú 16
Thí sinh bắt buộc ĐKXT trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT hoặc tại cổng dịch vụ công quốc gia và phải nhập tất cả các nguyện vọng của mình

Các TS có nghĩa vụ khai báo, cung cấp đầy đủ và bảo đảm tính chính xác của tất cả thông tin đăng ký dự tuyển vào các trường ĐH. Đặc biệt, cần lưu ý khai báo chính xác và chịu trách nhiệm thông tin (các mốc thời gian theo hướng dẫn) để hưởng ưu tiên khu vực (KV), đối tượng ưu tiên (nếu có) tại thời điểm đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (gửi kèm minh chứng đối tượng ưu tiên, nếu có). Thông tin kê khai phải trung thực và chính xác. Thông tin nơi thường trú của TS ở các giai đoạn sẽ được các cơ quan chức năng kiểm tra và xác thực trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
 
Điền những thông tin gì khi đăng ký nguyện vọng?

Từ ngày 10.7 đến 17 giờ ngày 30.7, TS thực hiện ĐKXT hoàn toàn bằng phương thức trực tuyến. Trong khoảng thời gian này, TS có quyền đăng ký, điều chỉnh và bổ sung NV xét tuyển không giới hạn số lần. TS sử dụng tài khoản đã được cấp để xử lý thông tin (nhập, sửa, xem) thông tin của mình trên hệ thống. Khi ĐKXT, TS ghi NV theo thứ tự từ 1 đến hết (NV 1 là NV cao nhất). Với mỗi NV, TS điền đầy đủ thông tin, gồm: thứ tự NV; mã trường, tên trường; mã nhóm ngành, ngành hoặc chương trình; tên nhóm ngành, ngành hoặc chương trình. Căn cứ để xét tuyển đối với các NV đã đăng ký phải phù hợp với yêu cầu, điều kiện của trường ĐH (kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết quả học tập cấp THPT, kết quả kỳ thi độc lập, kết quả đánh giá năng lực, kết quả đánh giá tư duy, kết quả khác...).
 
Tất cả các NV xét tuyển của TS vào trường ĐH được xử lý trên hệ thống, mỗi TS chỉ trúng tuyển 1 NV cao nhất trong số các NV đã đăng ký khi bảo đảm điều kiện trúng tuyển. Cho dù TS đã hoàn thành việc dự tuyển vào trường ĐH theo kế hoạch xét tuyển sớm của trường ĐH và đã đủ điều kiện trúng tuyển thì vẫn phải tiếp tục đăng ký NV xét tuyển trên hệ thống. Có như vậy mới được xét trúng tuyển.
 
Từ ngày 31.7 đến 17 giờ ngày 6.8, TS nộp lệ phí xét tuyển bằng hình thức trực tuyến.

 
Tuyển sinh ĐH 2023: Thí sinh không cần nộp minh chứng về nơi thường trú 37
Từ ngày 31.7 đến 17 giờ ngày 6.8, TS nộp lệ phí xét tuyển bằng hình thức trực tuyến

Không còn hộ khẩu, làm sao để minh chứng về khu vực?

Từ năm nay, Bộ Công an bỏ quy định về việc phải có sổ hộ khẩu. Vì thế, Bộ GD-ĐT đã dành riêng một mục trong Phụ lục 1 để hướng dẫn TS quy trình khai báo và xác nhận để TS được hưởng ưu tiên KV, đối tượng theo nơi thường trú.
 
Để được hưởng ưu tiên KV theo nơi thường trú, TS đăng nhập vào phần mềm tại địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn theo tài khoản và mật khẩu đã được cấp và thực hiện kê khai mục "Nơi thường trú" (mục 5). TS khai báo năm học lớp 10, 11, 12 trên hệ thống các thông tin mã tỉnh/TP, mã huyện/quận và mã xã/phường, từ đó hệ thống sẽ tự tính TS thuộc KV nào.

 
TS tự do đăng ký thế nào ?
TS đã tốt nghiệp THPT, trung cấp (TS tự do) nhưng chưa thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân trên hệ thống phải thực hiện việc đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc ĐKXT từ 15.6 - 20.7. Để thực hiện việc này, TS tải mẫu phiếu đăng ký thông tin cá nhân (mẫu của Bộ GD-ĐT) và kê khai thông tin trên phiếu. Sau đó, nộp phiếu tại điểm tiếp nhận (theo quy định và hướng dẫn của sở GD-ĐT nơi TS thường trú) để nhận thông tin tài khoản, mật khẩu phục vụ công tác tuyển sinh.
 
TS cần tra cứu tại nơi đăng ký dự thi để ghi đúng mã tỉnh/TP, mã huyện/quận, mã xã/phường nơi TS có nơi thường trú trong thời gian học THPT hoặc trung cấp vào các ô tương ứng ở bên phải. TS không có nơi thường trú tại xã KV1 thì bỏ trống ô mã xã. Sau khi điền đủ các mã đơn vị hành chính vào các ô, TS ghi rõ tên xã/phường, huyện/quận, tỉnh/TP vào dòng trống.
 
TS có nơi thường trú trên 18 tháng ở KV1 (xã khó khăn hoặc xã đặc biệt khó khăn) trong thời gian học THPT hoặc trung cấp thì tích vào ô "Nơi thường trú trên 18 tháng ở KV1". TS có nơi thường trú trên 18 tháng ở xã đặc biệt khó khăn trong thời gian học THPT hoặc trung cấp thì tích vào ô "Nơi thường trú trên 18 tháng ở xã đặc biệt khó khăn". TS đáp ứng cả 2 điều kiện vừa nêu thì tích cả vào 2 ô.
 
Đối với TS thuộc diện ưu tiên đối tượng hoặc KV có liên quan đến nơi thường trú, phải khai thời gian có nơi thường trú trên 18 tháng tại KV 1 (xã khó khăn hoặc xã đặc biệt khó khăn) hoặc trên 18 tháng ở xã đặc biệt khó khăn trong thời gian học THPT hoặc trung cấp. Ví dụ, khai báo như sau: 28 tháng, từ ngày 1.2.2020 - 1.5.2023.
 
Cũng trong Phụ lục 1, Bộ GD-ĐT hướng dẫn TS trúng tuyển phương thức xét tuyển sớm chỉ cần cung cấp các minh chứng điểm xét tuyển, về đối tượng ưu tiên cho trường ĐH mà mình trúng tuyển (nếu trường yêu cầu), để làm căn cứ xét tuyển. Trường ĐH không được yêu cầu TS cung cấp văn bản xác nhận về nơi thường trú.

 
Tuyển sinh ĐH 2023: Thí sinh không cần nộp minh chứng về nơi thường trú 73
Sau khi có kết quả xét tuyển, tất cả thí sinh trúng tuyển đợt 1 phải thực hiện thao tác xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống
 
Tất cả thí sinh đều phải xác nhận nhập học trực tuyến

Từ ngày 12.8 đến 17 giờ ngày 20.8 là khoảng thời gian các trường ĐH thực hiện việc xét tuyển đợt 1.
 
Sau khi có kết quả xét tuyển, tất cả TS trúng tuyển đợt 1 (bao gồm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm) phải thực hiện thao tác xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống. Các TS phải hoàn thành thao tác này trước 17 giờ ngày 6.9. Riêng TS trúng tuyển thẳng theo quy chế của Bộ
 
GD-ĐT thì phải xác nhận nhập học sớm hơn, trong khoảng thời gian từ ngày 5.7 đến 17 giờ ngày 15.8 (sau khi đã xác nhận nhập học, TS sẽ không được đăng ký NV xét tuyển tiếp theo, trừ các trường hợp được hiệu trưởng trường ĐH cho phép không nhập học).
 
Sau khi xác nhận nhập học, TS nộp minh chứng xét tuyển tại trường ĐH mà mình trúng tuyển (theo hướng dẫn về thời gian, địa điểm của trường).

Theo Thanh Niên
14610278
Các tin khác
HUTECH lan tỏa tinh thần tích cực đến sĩ tử 2k5 với chiến dịch đồng hành mùa thi 2023 - "PASS WITH FLYING COLORS" Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 đang cận kề, hẳn các sĩ tử 2k5 đang tích cực ôn luyện, củng cố kiến thức để sẵn sàng “chinh chiến”. Thấu hiểu nỗi lo...
Tham gia thi ĐGNL đợt 2 tại điểm thi HUTECH, thí sinh cần lưu ý gì? Ngày 28/5 tới đây, kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) đợt 2 do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức sẽ diễn ra tại 39 điểm thi. Trong đó, Trường Đại học...
39 điểm đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM đợt 2 Đại học Quốc gia TP.HCM vừa công bố thông tin chi tiết 18 cụm thi của kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2023 tại 4 tỉnh, thành.
HUTECH tổ chức 3 đợt thi Năng khiếu năm 2023, đợt đầu tiên sẽ diễn ra vào 03/6 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thông báo sẽ tổ chức 3 đợt thi Năng khiếu trong kỳ tuyển sinh Đại học chính quy năm 2023. Đợt đầu tiên sẽ...
Thí sinh cần làm gì sau khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT? TNO - Từ nay đến ngày 22.5, thí sinh phải rà soát lần cuối thông tin đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trên phiếu kèm danh sách mà nhà trường in ra và...
Học gì để trở thành Bác sĩ thú y? VOH - ‘Bác sĩ thú y’ được xếp vào top 10 nhóm ngành nghề ‘siêu hot’ vào năm 2025. Tuy nhiên, hiện nay trên cả nước chỉ có khoảng 23 trường đại học...
widget avatar
Đại học HUTECH

HUTECH chào bạn!
Mời bạn gửi thắc mắc của mình tại đây để được giải đáp nhanh chóng nhé!