Chương trình đào tạo CFO

Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM

Viện Quản Trị - Tài chính – Kế toán Hutech

–¯—

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ C.F.O GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

GIỚI THIỆU:

Chương trình này nhằm mục tiêu đào tạo ra những Giám đốc tài chính có kiến thức, có kỹ năng, có tầm nhìn để từ đó thực hiện các nhiệm vụ của một CFO một cách chuyên nghiệp nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận của Doanh nghiệp.Nhằm đáp ứng nhu cầu trang bị kiến thức, nâng cao trình độ nghiệp vụ. Viện Quản Trị - Tài Chính – Kế Toán Hutech tổ chức lớp  CFO – giám đốc tài chính.

Nội dung: Cung cấp những kiến thức cơ bản và nâng cao để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, vai trò của CFO trong công ty; Cung cấp cho học viên những kiến thức tổng quát về phân tích, dự đoán, đánh giá các tác động bên trong và bên ngoài lên tình hình tài chính của doanh nghiệp; Giúp các học viên có thể vận dụng các công cụ tài chính nhằm thực hiện tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp

Đối tượng: Đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp, các quản trị viên cao cấp, đặc biệt cho lĩnh vực quản trị tài chính; Các CFO của doanh nghiệp muốn trở thành những CFO chuyên nghiệp; Kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, chuyên viên tài chính, chuyên viên phân tích đầu tư; Giảng viên trẻ các trường đại học, cao đẳng; Những Sinh viên, người mong muốn trở thành một CFO chuyên nghiệp trong tương lai

Giảng viên: Giảng viên của chương trình này là những cán bộ tài chính cấp cao trong các Doanh nghiệp và các tổ chức. Họ là những người có học vị, có năng lực và kinh nghiệm dồi dào. Họ mang lại những kiến thức và những điều lớn lao hơn cả kiến thức, đó là sự trải nghiệm. Bên cạnh đó, có những giảng viên là những người có nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu chuyên sâu về tài chính doanh nghiệp cùng với ban giảng viên của Viện Quản trị - Tài Chính – Kế Toán Hutech, Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh.

Khai giảng ngày 5 và 20 hàng tháng. Tuần học 3 buổi; có các lớp buổi Sáng- Chiều – Tối. Thời gian dự kiến là 1.5 tháng.

Tài liệu: Viện, Ban giảng viên biên soạn.

Học phí: 5.500.000 đồng/khóa.

Liên hệ: Viện Quản trị - Tài Chính – Kế Toán Hutech, Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TP. HCM. ĐT: 08.25121508 - www.hutech.edu.vn/vqttckt/

Đính kèm:
0