CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Và Viết Báo

VIỆN QUẢN TRỊ - TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN HUTECH   BẠN ĐÃ BIẾT CÁCH LÀM MỘT LUẬN VĂN TỐT CHƯA? BẠN CÓ BIẾT CÁCH VIẾT VÀ ĐĂNG BÀI BÁO Ở ĐÂU KHÔNG?   Hãy tham gia khóa học...

Dịch vụ kế toán - khai báo thuế

Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM Viện Quản Trị - Tài chính – Kế toán Hutech –¯— DỊCH VỤ KẾ TOÁN – KÊ KHAI THUẾ Viện Quản Trị - Tài Chính – Kế Toán Hutech là đơn vị chuyên về dịch vụ kế toán, báo...

QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT

Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM Viện Quản Trị - Tài chính – Kế toán Hutech –¯— CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Giới thiệu: Căn cứ nghị định...

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH

Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM Viện Quản Trị - Tài chính – Kế toán Hutech –¯— CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG Giới thiệu: Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/09 về...

TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XDCT

Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM Viện Quản Trị - Tài chính – Kế toán Hutech –¯— CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Giới thiệu: Căn cứ Nghị định số...

NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM Viện Quản Trị - Tài chính – Kế toán Hutech –¯— CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG Giới thiệu: Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009...

TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XDCT

Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM Viện Quản Trị - Tài chính – Kế toán Hutech –¯— CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Giới thiệu: Căn cứ Nghị định số...

QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT

Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM Viện Quản Trị - Tài chính – Kế toán Hutech –¯— CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH *     Giới thiệu: Căn cứ nghị định...

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH

Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM Viện Quản Trị - Tài chính – Kế toán Hutech –¯— CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG Giới thiệu: Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/09...

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH

–CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG Nội dung: Cung cấp những kiến thức cần thiết cơ bản như hiểu được thế nào là nguyên tắc quản lý công trường và quản lý thi công hiệu quả bằng các...