Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019 của HUTECH xét thẩm định hồ sơ 5 ứng viên
Vào sáng 04/8/2019, Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019 của trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã có phiên họp thẩm định hồ sơ đề nghị xét chức danh Phó Giáo sư, Giáo sư của 05 ứng viên là các nhà khoa học, giảng viên HUTECH.
 

Phiên hợp Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019 của HUTECH

Phiên họp Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019 của HUTECH có sự hiện diện của PGS.TS. Trần Thị Hà - Đại diện Hội đồng Giáo sư Nhà nước tham dự với vai trò giám sát cùng các thành viên Hội đồng gồm GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, Chủ tịch; PGS.TS. Nguyễn Phú Tụ - Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, Phó Chủ tịch và các Ủy viên đến từ Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) gồm: GS.TSKH. Hồ Đắc Lộc, GS.TS. Nguyễn Tất Đắc, PGS.TS. Huỳnh Phú, PGS.TS. Hoàng Minh Châu, PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương. Ngoài ra, còn có GS.TS. Lê Kim Hùng - Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng và GS.TS. Đinh Sỹ Hiền - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM cùng tham gia với vị trí Ủy viên Hội đồng.
 

PGS.TS. Trần Thị Hà - Đại diện Hội đồng Giáo sư Nhà nước tham dự với vai trò giám sát


Phiên họp được chủ trì bởi GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm - Chủ tịch Hội đồng

 
Tại phiên họp, Hội đồng đã xét thẩm định 05 hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư của các nhà khoa học, giảng viên HUTECH. Trong đó có 03 hồ sơ đề nghị xét đạt tiêu chuẩn Giáo sư của PGS.TS.NGƯT. Cao Minh Thì - ngành Vật lý, PGS.TS. Nguyễn Xuân Hùng - ngành Cơ học; PGS.TS. Võ Đình Bảy - ngành Công nghệ thông tin và 02 hồ sơ đề nghị xét đạt tiêu chuẩn Phó Giáo sư của TS. Nguyễn Ngọc Hồng - ngành Sinh học; TS. Nguyễn Phụ Thượng Lưu - ngành Cơ khí động lực.
 

Hội đồng đã tiến hành thẩm định và xét duyệt 5 hồ sơ các ứng viên cho chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư

Được biết, các ứng viên tham gia xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư lần này phải đảm bảo các tiêu chí về kết quả đào tạo, hướng dẫn khoa học, nghiên cứu khoa học các cấp, công bố khoa học trong nước và quốc tế theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư có hiệu lực từ năm 2018. Theo đó, sau khi hoàn tất quy trình xét thẩm định tại cấp cơ sở giáo dục đại học, hồ sơ của các ứng viên đạt yêu cầu sẽ được trình cho Hội đồng Giáo sư Nhà nước để xét công nhận và bổ nhiệm trong thời gian tới.

Tin: Khánh Ngọc
Ảnh: Duy Long
Phòng Tư vấn Tuyển sinh - Truyền thông
14577172